• Tablo
    • Tablo
    • Rozloučení s deváťáky
    • Rozloučení s deváťáky
    • Rozloučení s deváťáky
    • Rozloučení s deváťáky
    • Rozloučení s deváťáky
    • Pasování předškoláků
    • Pasování předškoláků
    • Pasování předškoláků
    • Pasování předškoláků
     • Fotografie tříd

      Fotografii třídy si můžete vyzvednout v úterý 7. července od 10 do 12 hodin ve škole. Cena 20 Kč.

      Další termín vyzvednutí: září 2020.

     • Úřední hodiny v době prázdnin

      V době školních prázdnin bude částečně omezen provoz školy. Úřední hodiny budou v tyto termíny:

      1.7. - 31.7. 2020: od 8.00 do 14.00

      24.8. - 31.8. 2020: od 8.00 do 14.00

      V případě nutných záležitostí v době mimo termín úředních hodin piště na email: zs.luzice@seznam.cz.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro šk. rok 2020/2021

      Vážení rodiče,

      v příloze tohoto článku jsou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí do školní družiny na příští školní rok. Vzhledem k velkému počtu dětí v budoucí 1. a 2. třídě a jejich předpokládanému zájmu jsme zatím rozdali přihlášky (zápisní lístky) v současných prvních třídách a rodičům budoucích prvňáčků. Prosím rodiče, aby přihlášku do školní družiny (zápisní lístek) odevzdali co nejdříve ještě v tomto školním roce - do pátku 26.6.2020.

     • Vrácení přeplatků za stravné a školné v MŠ a ZŠ

      Vážení rodiče,

      máme pro Vás informace ohledně vracení přeplatků za stravné a školné za školní rok 2019/2020:

      Mateřská škola - přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na Váš účet na konci července po ukončení provozu mateřské školy.

      Základní škola - přeplatky za stravné a úplatu za zájmové vzdělávání (školní družina) Vám budou vráceny na Váš účet v průběhu července po vyúčtování stravného ke konci června.

     • Informace pro rodiče a žáky 6.,7. a 8. třídy - možnost konzultací

      Vážení rodiče,

      dle Manuálu MŠMT bude žákům 2. stupně na naší škole umožněna přítomnost v základní škole od 8.6.2020 zejména z těchto důvodů:

      • Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatné
     • Informace k ukončení sběru pomerančové kůry

      Vážení rodiče,

      v týdnu od 25.5. do 29.5. 2020 v době od 7.30 do 15.00 bude možné ve škole odevzdat pomerančovou kůru, v jejímž sběru jste mnozí z Vás pokračovali i v době uzavření školy. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak ji odevzdat:

      1. poslat po Vašich dětech, které od 25.5. navštěvují školu – pře
     • Upřesňující informace k otevření ZŠ 25.5. pro 1.stupeň

      Vážení rodiče,

      na konci této zprávy najdete v příloze harmonogram nástupu, průběhu a konce vzdělávacích a zájmových aktivit školních skupin 1. stupně. Všichni přihlášení žáci (vyjma dvou žáků 2.třídy přiřazených do 1.B) mají harmonogram podle své kmenové třídy. O vyučovacích předmětech v jednotlivých dnech Vás bude informovat Váš třídní učitel v Edupage.

     • Informace pro rodiče žáků 1.stupně k jejich dobrovolnému návratu do školy od 25.5.2020

      Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády a pokynů MŠMT je od 25.5.2020 možný dobrovolný návrat žáků 1. stupně do základních škol. V příloze na konci těchto informací najdete bližší informace k návratu žáků do základní školy spolu s Čestným prohlášením a Přihláškou k docházce do školních skupin. Bez těchto dvou dokumentů nelze Vaše dítě přijmout zpět do školy. Účast žáků je dobrovolná, důkladně prosím zvažte, zda Vaše dítě přihlásíte, či nikoliv i s ohledem na vymezení rizikových skupin.

     • Obnovení provozu MŠ - od 18.5.2020

      Mateřská škola v Lužicích obnoví provoz od pondělí 18. května 2020, po dohodě se zřizovatelem přednostně prozatím pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní.

      Před návratem Vašeho dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné a podepsané dva dokumenty, které naleznete v příloze (Čestné prohlášení a Informace pro rodiče - návrat dětí do MŠ). Pokud tyto dokumenty nebudou přineseny nejpozději v den návratu dítěte do MŠ, nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato (v krajním případě mohou být formuláře vyplněny ráno při prvním příchodu dítěte do MŠ, kde budou přichystány vytištěné v šatně). Oba dokumenty je taktéž možné si osobně vyzvednout a vyplnit na sekretariátu v budově základní školy v týdnu od 11.5.2020. Prosím rodiče o jejich důkladné přečtení.

     • Termíny přijímacích zkoušek na SŠ

      MŠMT zveřejnilo termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které se uskuteční 8. června pro čtyřleté obory a 9. června pro víceleté gymnázium. Podrobnější informace můžete nalézt zde:

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

      Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a t

     • Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - organizace výuky (+ aktualizace ke stravování)

      Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády ČR a pokynů MŠMT je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to především z důvodu jejich přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.

      Účast žáků je dobrovolná, je však nutné je přihlásit nejpozději do čtvrtka 7.5., z důvodu zajištění provozu však prosím rodiče o dřívější potvrzení. Zákonní zástupci žáků, kteří nastoupí do školy, musí podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a současně Informace pro rodiče a žáky 9. tříd - znovuotevření školy, které naleznete v příloze. Tyto dokumenty musíme mít ve škole od zákonných zástupců podepsány před samotným nástupem žáků do školy - proto je prosím doručte během středy či čtvrtka na sekretariát školy, případně postačí jejich vhození v obálce do schránky u budovy školy během víkendu (v krajním případě postačí jejich odevzdání žákem při vstup

     • Úřední hodiny v týdnu od 27.4. do 30.4.

      V týdnu od 27.4. do 30.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

  • Partneři

   • EduPage
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Středa 5. 8. 2020
  • Fotogalerie

   • Pasování předškoláků
   • Rozloučení s žáky 9. třídy
   • On - line výuka
   • MŠ - výzdoba
   • Ples školy
   • Fašaňkový karneval
   • Mám chytré tělo
   • 4. tř. v ekocentru
   • Karneval v MŠ
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

  • Pasování předškoláků
  • Rozloučení s žáky 9. třídy
  • On - line výuka
  • MŠ - výzdoba
  • Ples školy
  • Fašaňkový karneval
  • Mám chytré tělo
  • 4. tř. v ekocentru
  • Karneval v MŠ
  • Den naruby
  • Canisterapie
  • Lyžařský kurz