• Vánoční dílny

     • Do galerie Vánoční dílny byly přidány fotografie.

      Vánoční dílny si  připravili vyučující, rodiče a přátelé naší školy. Žáci rozděleni do pěti smíšených skupin vyráběli a tvořili na pěti stanovištích. Výrobky si odnesli domů. Děkujeme za ochotu, pěkné nápady a pomoc paní Miloslavě Vavrysové, Janě Štorkové, Petře Janečkové, paní Kožíkové, Anně Jurkovičové, Zdeňce Mífkové, Haně Romanové, Janě Maršálkové. 

     • MŠ v S - centru Hodonín

     • Do galerie MŠ v S - centru Hodonín byly přidány fotografie.

      Se skupinkou 10 dětí z mateřské školy jsem navštívila S - centrum v Hodoníně. Přišli jsme potěšit babičky a dědečky vánočními koledami . Bylo to velmi dojemné setkání, kromě vystoupení jsme chodili zpívat i po pokojích těch, kteří už jsou upoutáni na lůžko.     Kateřina Knápková

                           

                                             

     • Upozornění ke sběru papíru na školách

     • Společnost Tespra Hodonín, s.r.o. přišla s oznámením změny ve sběru papíru na školách:

      Čistý papír - kanelářský papír, noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity atd. - toto je papírový odpad, který se bude při školou pořádaných sběrech přijímat a škole za něj bude dána výkupní cena dle aktuální cenové situace na trhu.

      Papírové a lepenkové obaly, papír a lepenka - krabice a karton z hladké nebo vlnité lepenky, papír s příměsí lepenky apod. - jedná se o nevhodný papírový odpad pro školní sběr. Bude se přijímat, ale škola za něj naopak bude platit dle aktuálního platného ceníku Sběrného dvora v Hodoníně = škole bude od výkupní ceny odečtena cena za tento nevhodný papír.

      Na základě tohoto oznámení společnosti Tespra Hodonín prosíme tedy tímto všechny rodiče, kteří nosí papírový sběr do námi pořádaných sběrů (na jaře a na podzim), aby do něj nenosili karton a lepenku či nesbírali papíry, noviny, letáky apod. do kartonových krabic. Předejdeme tak tomu, že se škole budou odečítat od odevzdaného papíru poplatky za nevhodný papír v kontejneru. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice

     • Vánoční výzdoba školy

     • Do galerie Vánoční výzdoba školy byly přidány fotografie.

      Žáci se svými učiteli v adventním čase vyzdobili třídy a chodby naší školy. Cílem bylo nejen zapojení se do celoroční soutěže tříd, ale především vytvoření příjemné vánoční atmosféry.

     • Vánoční jarmark v MŠ

     • Do galerie Vánoční jarmark v MŠ byly přidány fotografie.

      Vánoční jarmark v mateřské škole proběhl 11. prosince. Z výtěžku bude dětem zaplacen vstup do lanového centra Hájenka v Břeclavi, kam pojedeme ke dni dětí koncem května. Celková vybraná částka činí 7 274 Kč. Děkujeme za příspěvek a za příjemnou předvánoční atmosféru, kterou jste spolu s námi vytvořili.

     • Sbírka pro Fond Sidus

     • Ve středu 11.12. 2019 se uskuteční ve škole sbírka pro Fond Sidus – děti si budou moci koupit originální náramky s 3 obrázkovými piny za 50,- Kč a tím podpořit dobročinný projekt, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Více informací viz: https://www.fondsidus.cz/

     • Přišel k nám Mikuláš

     • Do galerie Přišel k nám Mikuláš byly přidány fotografie.

      5. prosince přichází do každé třídy Mikuláš s Andělem a čerty. Bylo tomu tak i letos. Žáci zazpívali písničku nebo řekli básničku, společně si všichni zatančili zumbu a poté dostali Mikulášský balíček.

     • Josef Zimovčák - přednáška v rámci projektu Na kole dětem

     •  V rámci projektu Na kole dětem absolvuje Josef Zimovčák přednášky naškolách. Diskutuje s dětmi o důležitosti sportu a pohybu v každodenním životě. Známýčeský velocipedista má pro děti připravený zábavný a poučný program, promítání avyprávění o jeho cestách na vysokém kole po světě, o zdolání trojice nejznámějšíchcyklistických závodů Tour de France, Giro d´ Italia, la Vuelta Espana.Citlivým způsobem upozorní děti, že zdraví není úplná samozřejmost, že jsoui děti méně šťastné, které mají mnohem větší starosti, než jsou jen známky navysvědčení a těm je potřeba pomoci. Josef Zimovčák navštívil také naši školu.

     • Otvírání slabikáře

     • Do galerie Otvírání slabikáře byly přidány fotografie.

      V úterý 19.listopadu čekal naše prvňáčky ve škole netradiční den. Holky a kluci si pozvali své rodiče a prarodiče, aby jim předvedli, co vše se už naučili. Poznávali písmenka, skládali slabiky, četli, zpívali. Navštívil nás i pan král, který pak každého žáčka pasoval na čtenáře a slavnostně mu předal slabikář. Ten si s úsměvem na tváři odnesli všichni domů. (Monika Smolková)

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
    • zs.luzice@seznam.cz
    • 518 357 239
    • Velkomoravská 220/264 Lužice
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje