• Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - přijímací zkoušky

     • MŠMT zveřejnilo podrobnější informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021:

      "Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky."

      Více informací v přiložených souborech.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Lužice

      002_Informace_k_novemu_zakonu_o_prijimacim_rizeni_na_SS.pdf

      003_pz_casova_osa_FINAL.pdf

     • Obědy v Mateřské škole - možnost odběru

     • Školní kuchyně v Mateřské škole stále zajišťuje obědy pro cizí strávníky. Máte-li kdokoliv zájem o odběr obědů, zavolejte na tel. 518 357 379 (p. Filipovičová) a domluvte se. Obědy jsou nyní vydávány na základě nařízení Krajské hygienické stanice do plastových nádob zatavených fólií, nepotřebujete tedy jídlonosiče. K tomu od pondělí 30.3. se budou obědy všem cizím strávníkům rozvážet, nebude tedy nutné chodit pro oběd do školky. Více informací na výše uvedeném telefonním čísle.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 30.3. do 3.4.2020

     • V týdnu od 30.3. do 3.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Zápis dětí do ZŠ - změna termínu

     • Vzhledem k aktuálním opatřením k zamezení šíření koronaviru posouváme termín zápisu dětí do základní školy v Lužicích. Místo 7. dubna se uskuteční 21. dubna 2020. Letos se na základě opatření MŠMT obejde bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní formě provedení zápisu (s osobní přítomností zák. zástupce či bez ní) Vás budeme ještě informovat na webových stránkách školy.

      Informace žadatelům o odklad školní docházky z opatření MŠMT: "Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení."

      O podrobnostech k letošnímu zápisu Vás tedy budeme ještě informovat. Případné dotazy směřujte na ředitelství školy (zs.luzice@seznam.cz). Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 23.3. do 27.3.

     • V týdnu od 23.3. do 27.3. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Pondělí, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 16.3. do 20.3. - aktualizace

     • Vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci je možno si nechat potvrdit tiskopis k OČR na ředitelství školy (budova základní školy) přes email (zs.luzice@seznam.cz), případně osobně v těchto termínech:

      Pondělí 16.3. - pátek 20.3. od 8:00 do 12:00 hodin,

      Mimo tento čas dle domluvy přes e-mail: zs.luzice@seznam.cz nebo na telefonu 518 357 083.

     • Zájezd do Anglie - aktuální informace

     • Informace pro rodiče ohledně poslední platby za žáky přihlášené na květnový zájezd do Anglie - po domluvě s cestovní kanceláří byl posunut termín zaplacení poslední zálohy prozatím na 27. března 2020. Situaci pak v týdnu před tímto termínem budeme vyhodnocovat a případně se přijmou další opatření dle aktuální stavu. Sledujte tedy prosím průběžně webové stránky školy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Přerušení provozu Mateřské školy

     • Vážení rodiče,

      ředitel ZŠ a MŠ Lužice po projednání se zřizovatelem oznamuje přerušení činnosti mateřské školy od pondělí 16. března 2020 do odvolání. Důvodem je preventivní opatření kvůli aktuální situaci okolo šíření tzv. koronaviru a doporučení Ministerstva školství přerušit i činnost mateřských škol. O průběhu situace Vás budeme průběžně informovat na našem webu či na webových stránkách obce. V průběhu příštího týdne pak bude v MŠ provedena důkladná dezinfekce všech prostor. Děkuji za pochopení.

      Obědy pro cizí strávníky se budou v MŠ vařit i nadále.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Uzavření školní kuchyně a jídelny při ZŠ

     • Od pondělí 16. března 2020 až do odvolání bude přerušen provoz školní jídelny při Základní škole. Kdo má zájem odebírat si obědy, může se přihlásit k odběru v kuchyni Mateřské školy (tel. číslo 518 357 379).

     • Výuka žáků - informace pro rodiče a žáky po dobu trvání mimořádných opatření

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol se týká osobní přítomnosti žáků při vzdělávání. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho opatření potrvá, budeme zadávat žákům práci či úkoly domů přes elektronickou žákovskou knihu - EduPage. V následujících dnech budou tedy dostávat od svých vyučujících úkoly, které by si měli doma vypracovat, napsat apod. Prosím tímto i rodiče, aby na své děti dohlédli, případně jim v rámci domácího vzdělávání s jednotlivými úkoly pomohli. V případě zapomenutého hesla nám napište na školní email (zs.luzice@seznam.cz). Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Uzavření školy - aktualizace informací

     • Vážení rodiče,

      z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny mimo jiné i základní školy počínaje středou 11. března 2020. Od tohoto dne je tedy Základní škola v Lužicích pro děti až do odvolání uzavřena. Ze stejných důvodů rušíme i kroužky konané v základní škole a současně je přerušen i provoz školní družiny. V mateřské škole zůstává prozatím provoz zachován.

      Co se týče školní jídelny - od středy 11. března je zrušen oběd pro všechny žáky školy až do odvolání. Oběd pro žáky školy může být nabízen pouze v doplňkové činnosti jako oběd pro cizí strávníky za nedotovanou cenu. Pokud máte zájem zajistit pro své děti oběd od čtvrtka 12.3., je nutné jej objednat u vedoucí školní jídelny (p.Zimková - 518 357 234) vždy nejpozději jeden den předem do 14.00. Oběd bude vydáván v době od 11.00 do 12.00.


      Pro rodiče, kteří zůstanou s dětmi do 10 let doma, přikládám "žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který je k dispozici zde:

      Zadost_o_osetrovne_pri_peci_o_dite_do_10_let_z_duvodu_uzavreni_skoly.pdf

      „Při uplatňování nároku na ošetřovné z důvodu, že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popř. jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, vystavuje a potvrzuje tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ uvedené školské zařízení, zvláštní dětské či obdobné zařízení pro děti anebo škola..

      Zaměstnanci podávají žádost o ošetřovné a jeho výplatu u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel řádně vyplněné a podepsané tiskopisy předá příslušné OSSZ spolu s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“.

      Bližší informace k problematice "ošetřovného" při uzavření školy naleznete zde:

      https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-


      Pro další informace sledujte průběžně webové stránky školy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice

     • Ples školy

     • Do galerie Ples školy byly přidány fotografie.

      Reportáž RTVJ

      V sobotu 29. února se konal ples školy. Taneční vystoupení připravili žáci 8. a 9. třídy. Děkujeme rodičům za přípravu tanečnic a tanečníků. Děkujeme všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. Poděkování patří rodičům, deváťákům, zaměstnancům a přátelům školy za pomoc při přípravě tomboly a sálu. Zvláštní poděkování patří paní Vendule Dubšíkové za výzdobu sálu.

     • Informace ke sběru papíru

     • Vážení rodiče,

      obracím se na Vás s aktuální informací ohledně sběru papíru. Společnost, která jej vykupovala, zrušila jakékoliv výkupní ceny papíru, za přistavení a odvezení kontejneru bychom museli navíc platit. Z těchto důvodů jej bohužel budeme muset pro tento školní rok zrušit. V případě jakýchkoliv změn bych Vás co nejdříve informoval. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Velkomoravská olympiáda

     • Dne 28. února se na Slovanském hradišti v Mikulčicích konal 6. ročník Velkomoravské olympiády. Naši školu reprezentovali Jan Kmenta, Sebastian Claessen, Filip Jurkovič ze 6. třídy a Karolína Maršálková z 9. třídy. V mladší kategorii (4.-6. třída) se nejlépe umístil Jan Kmenta, který skončil na velmi hezkém 6. místě z 25 účastníků. Ve starší kategorii (7.-9. třída) skončila Karolína Maršálková na 10. místě z celkových 31 účastníků. V soutěži týmů (škol) se naše škola umístila na 3. místě v mladší kategorii. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Mgr. Vít Hubačka

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
    • zs.luzice@seznam.cz
    • 518 357 239
    • Velkomoravská 220/264 Lužice
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje