• Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

     • Zveřejňujeme seznam dětí pod registračními čísly, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v naší ZŠ. O schůzce rodičů budoucích prvňáčků Vás budeme informovat (předpokládáme v polovině června).

      Rozhodnuti_o_prijeti_k_ZV.pdf


      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 27.4. do 30.4.

     • V týdnu od 27.4. do 30.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 20.4. do 24.4.

     • V týdnu od 20.4. do 24.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 14.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ

     • Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

      Zápis se bude konat v rozmezí od 4. 5. do 7. 5. 2020 do 14.00. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

      Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Lužicích.

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře MŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 27. 4. do 7. 5. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu v budově ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány.

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • v krajním případě osobně na sekretariátu školy

       Formuláře nutné k zápisu do MŠ:

      • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem či telefonicky)
      • Přihláška ke stravování
      • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte NEBO Čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu

      Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích předškoláků, případně v době zahájení nového školního roku na přelomu srpna a září 2020.

      Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout prozatím 22 dětí. Přesný počet se bude odvíjet od toho, kolik dětí bude mít při zápise do základní školy odklad školní docházky. Kritéria přijetí jsou zveřejněna v příloze na konci tohoto článku.

       

      Doložení řádného očkování dítěte

      Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

      V současné situaci není nutné navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce může:

      1. prohlásit, že je dítě řádně očkované (vzor viz přiložené dokumenty), a
      2. doložit kopii očkovacího průkazu k přiložené žádosti.

      Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

      V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

      Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

      Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani2020.pdf

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani2020.docx

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2020.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2020.docx

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete2020.pdf

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete2020.docx

      Cestne_prohlaseni_o_ockovani_ditete-MS2020.pdf

      Cestne_prohlaseni_o_ockovani_ditete-MS2020.docx

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS2020.pdf

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS2020.docx

      Kriteria_prijeti_deti_2020-21.pdf

     • Informace k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

     • Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad školní docházky.

      Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Zápis se bude konat v pracovní dny v rozmezí od 17. 4. do 22. 4. 2020 do 14.00. V úterý 21. 4. 2020 máte možnost se k zápisu elektronicky přihlásit na tomto odkaze: https://www.supersaas.cz/schedule/zsluzice/Zapis_2020 na určitý čas v době od 10.00 do 16.00 k osobní konzultaci s vyučující z 1. stupně ohledně případného odkladu školní docházky. Tato individuální konzultace není povinná a musí proběhnout taktéž bez dětí. Má sloužit především rodičům, kteří zvažují pro své dítě odklad a nejsou plně rozhodnuti.

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře ZŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 17. 4. – 22. 4. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány. Zde bude přichystán i dokument „Desatero pro rodiče“, který lze jinak stáhnout i na webových stránkách školy.

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • osobně na sekretariátu školy

      Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o přijetí do ZŠ:

      • Žádost o přijetí k základní vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
      • Dotazník k zápisu do 1. třídy

      Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o odklad povinné školní docházky:

      • Žádost o odklad povinné školní docházky
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
      • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (budou-li školská poradenská zařízení dočasně uzavřena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení po jejich otevření)
      • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

      Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích prvňáčků, případně při zahájení školní docházky v září 2020.

      Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 1 třídu s nejvýše 25 žáky. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

      Přednostně budou přijímáni žáci:

      • s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v Lužicích
      • žáci, kteří nejsou uvedeni v předchozím bodě, budou přijímáni v případě volné kapacity dle těchto kritérií:
       1. sourozenec ve škole v době zápisu
       2. losování

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.


      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy


      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani2020.doc

      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani2020.pdf

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky2020.doc

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky2020.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla.docx

      Prideleni_registracniho_cisla.pdf

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy2020.docx

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy2020.pdf

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2020.doc

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2020.pdf

      Desatero_pro_rodice.docx

      Desatero_pro_rodice.pdf

     • Úřední hodiny v týdnu od 13.4 do 17.4.

     • V týdnu od 13.4. do 17.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Úterý, Středa, Čtvrtek 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 6.4 do 10.4.

     • V týdnu od 6.4. do 10.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace ohledně ošetřovného pro OSVČ

     • Vážení rodiče,

      pokud jste osoby samostatně výdělečně činné a zůstali jste s dětmi doma v době mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Rozhodnutí ředitele ZŠ o uzavření mateřské školy, máme zde pro Vás aktuální informace:

      Pro vyplácení peněžní podpory pro OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla, jako pro zaměstnance:

      1. Finanční příspěvek pro OSVČ náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
      2. Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
      3. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců.
      4. Vyplácet se bude na základě žádosti a čestného prohlášení.

      Žádost můžete vyplnit online na tomto odkazu MPO: 

      https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

      Bližší informace získáte na adrese: 

      https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i-253750/

      Pokud budete chtít jako přílohu k žádosti potvrzení od školy, budeme vydávat to stejné, co máme pro zaměstnance. Tedy Žádost o ošetřovné pro děti do 13 let věku v případě zavření základní školy či mateřské školy. Stačí, když si požádáte na zs.luzice@seznam.cz a uvedete jméno dítěte a rodné číslo.

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
    • zs.luzice@seznam.cz
    • 518 357 239
    • Velkomoravská 220/264 Lužice
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje