• Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodiče,

      v příloze tohoto článku jsou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí do školní družiny na příští školní rok. Vzhledem k velkému počtu dětí v budoucí 1. a 2. třídě a jejich předpokládanému zájmu jsme zatím rozdali přihlášky (zápisní lístky) v současných prvních třídách a rodičům budoucích prvňáčků. Prosím rodiče, aby přihlášku do školní družiny (zápisní lístek) odevzdali co nejdříve ještě v tomto školním roce - do pátku 26.6.2020.

      Rodiče žáků budoucí 3. a 4. třídy, kteří budou mít zájem o školní družinu v případě volného místa, si mohou přihlášku vytisknout (nebo vyzvednout v kanceláři školy) a odevzdat na sekretariátu školy nejpozději do 31.8.2020. V případě volných míst se bude postupovat dle uvedených kritérií.

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_SD-2020.pdf

      Prihlaska_do_SD_-_zapisni_listek.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Vrácení přeplatků za stravné a školné v MŠ a ZŠ

     • Vážení rodiče,

      máme pro Vás informace ohledně vracení přeplatků za stravné a školné za školní rok 2019/2020:

      Mateřská škola - přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na Váš účet na konci července po ukončení provozu mateřské školy.

      Základní škola - přeplatky za stravné a úplatu za zájmové vzdělávání (školní družina) Vám budou vráceny na Váš účet v průběhu července po vyúčtování stravného ke konci června.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky k docházce žáků do školy v posledním týdnu od 22.6. do 26.6.2020

     • Základní informace:

      • v posledním týdnu školního roku od 22.6. do 26.6. SE NEVAŘÍ – NENÍ V PROVOZU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DĚTI NEBUDOU MÍT OBĚD z důvodu rekonstrukce kotelny v budově školní jídelny a družiny, dejte prosím především dětem, které navštěvují odpolední družinu, větší svačiny
      • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU na naší škole je V PÁTEK 26.6. – NA PONDĚLÍ 29.6. A ÚTERÝ 30.6. JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO
      • akcí, které nejsou vzděláváním (předání vysvědčení, focení, rozloučení se závěrečnými ročníky, odevzdávání učebnic), se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin, stále však bude nutné předložit Čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění
      • pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku
      • všichni žáci odevzdají učebnice a klíče od skříněk v posledním týdnu školy (dle harmonogramu), případně je možné je odevzdat dle individuální domluvy, žáci 2.-5. třídy odevzdají učebnice dle domluvy s třídními učiteli

       

       Harmonogram týdne od 22.6. do 26.6.2020:

       Pondělí 22.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

              8.30 – 10.00               6. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

              10.15 – 11.45             7. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

      Úterý 23.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

             8.30 – 10.00          8. třída - odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

              10.15 – 11.45            9. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, čipů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

      Středa 24.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

       

       Čtvrtek 25.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

      Proběhne fotografování tříd dle uvedeného harmonogramu (mohou přijít všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení):

      9.20 – 1.A

      9.30 – 9.třída

      9.40 – 8.třída

      9.50 – 7.třída

      10.00 – 6.třída

      10.10 – 5.třída

      10.20 – 4.třída

      10.30 – 3.třída

      10.40 – 2.třída

      10.50 – 1.B

      V 11.00 proběhne na školním dvoře krátké rozloučení 9. třídy se školou.

       

      Pátek 26.6.2020

      8.30 – závěrečné rozloučení se školním rokem na školním dvoře, poté rozdání vysvědčení v kmenových třídách (mohou se účastnit všichni žáci školy), odchod žáků domů, v tento den už nebude probíhat standartní výuka a taktéž nebude odpolední družina

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_-_organizace_posledniho_tydne.pdf

     • Informace pro rodiče a žáky 6. - 9. tříd - konzultace v týdnu od 15.6. do 19.6.

     • Vážení rodiče,

      zveřejňujeme v příloze této zprávy harmonogram konzultací pro týden od 15.6. do 19.6. Několik doplňujících informací:

      • konzultace jsou v každém dnu vyhrazeny pro jednu třídu vždy v dopoledních hodinách a v určitých předmětech, kde vyučující potřebuje s třídou ještě něco zkonzultovat nebo probrat (6.třída - pondělí v 8.05, 7.třída - úterý v 8.05, 8.třída - středa v 8.05, 9.třída - čtvrtek v 8.55)
      • účast žáků je při těchto konzultacích dobrovolná
      • žáci, kteří přijdou do školy poprvé až v tomto týdnu, musí odevzdat Čestné prohlášení (v příloze této zprávy nebo na sekretariátu k vyzvednutí) - bez tohoto nemůže být do školy žák vpuštěn; žáci, kteří již Čestné prohlášení odevzdali, jej znovu odevzdávat již nemusí
      • konzultace probíhají v přízemí v učebně 9. třídy
      • na den konzultace se žák může přihlásit na oběd, je nutno tak učinit nejpozději pracovní den předem do 14.00 (buď na uvedeném odkaze: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/,  případně telefonicky dopoledne ve školní jídelně – 518 357 234), na oběd přihlášení žáci půjdou po konci konzultací s příslušným vyučujícím
      • žáci musí s sebou mít mikrotenový sáček a alespoň 2 roušky, věci do jednotlivých předmětů, psací potřeby
      • veškerý pobyt žáků ve škole a v jídelně se řídí hygienickými předpisy a Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT a obecnými hygienickými opatřeními platnými aktuálně v ČR (dezinfekce, rozestupy, roušky)
      • distanční výuka žáků i nadále pokračuje v nezměněné podobě

      Harmonogram_konzultaci_15.-18.6.-druhy_stupen.pdf

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky 6.,7. a 8. třídy - možnost konzultací

     • Vážení rodiče,

      dle Manuálu MŠMT bude žákům 2. stupně na naší škole umožněna přítomnost v základní škole od 8.6.2020 zejména z těchto důvodů:

      • Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
      • Socializační aktivity.
      • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

      S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

      Důležité informace:

      • účast žáků při těchto konzultacích je dobrovolná
      • vzhledem k možnostem školy, epidemiologickým nařízením a přítomnosti žáků 1. stupně ve škole budou konzultace v týdnu od 8.6. do 12.6. pro 6.-8. třídu probíhat pouze 2x týdně dle uvedeného harmonogramu (v příloze), harmonogram na další týden bude zveřejněn dle aktuálních požadavků vyučujících a žáků do pátku 12.6.
      • při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení (v příloze, lze vyzvednout i na sekretariátu školy) – bez tohoto nemůže být do školy žák vpuštěn
      • žáci přichází do školy dle harmonogramu konzultací
      • konzultace probíhají v přízemí v učebně 9. třídy
      • na den konzultace se žák může přihlásit na oběd, je nutno tak učinit nejpozději do čtvrtka 4.6. do 20.00 (buď na uvedeném odkaze: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/,  případně telefonicky dopoledne ve školní jídelně – 518 357 234), na oběd přihlášení žáci půjdou po konci konzultací s příslušným vyučujícím
      • žáci musí s sebou mít mikrotenový sáček a alespoň 2 roušky, věci do jednotlivých předmětů, psací potřeby
      • veškerý pobyt žáků ve škole a v jídelně se řídí hygienickými předpisy a Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT a obecnými hygienickými opatřeními platnými aktuálně v ČR (dezinfekce, rozestupy, roušky)
      • distanční výuka žáků i nadále pokračuje v nezměněné podobě

      V případě dotazů neváhejte zavolat do školy (518 357 239), napsat email (zs.luzice@seznam.cz) nebo napsat zprávu přes Edupage.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky___harmonogram_-_6_7_8.trida.pdf

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
    • zs.luzice@seznam.cz
    • 518 357 239
    • Velkomoravská 220/264 Lužice
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje