• Fotografie tříd

     • Fotografii třídy si můžete vyzvednout v úterý 7. července od 10 do 12 hodin ve škole. Cena 20 Kč.

      Další termín vyzvednutí: září 2020. 

     • Úřední hodiny v době prázdnin

     • V době školních prázdnin bude částečně omezen provoz školy. Úřední hodiny budou v tyto termíny:

      1.7. - 31.7. 2020: od 8.00 do 14.00

      24.8. - 31.8. 2020: od 8.00 do 14.00

      V případě nutných záležitostí v době mimo termín úředních hodin piště na email: zs.luzice@seznam.cz.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Rozloučení s žáky 9. třídy

     • Do galerie Rozloučení s žáky 9. třídy byly přidány fotografie.

      Ve čtvrtek 25. června jsme se rozloučili s deváťáky. Deváťáci nám zazpívali, zatančili zumbu. Poté je pan ředitel pasoval na absolventy naší školy a třídní učitelka jim předala stužku. 

     • Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodiče,

      v příloze tohoto článku jsou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí do školní družiny na příští školní rok. Vzhledem k velkému počtu dětí v budoucí 1. a 2. třídě a jejich předpokládanému zájmu jsme zatím rozdali přihlášky (zápisní lístky) v současných prvních třídách a rodičům budoucích prvňáčků. Prosím rodiče, aby přihlášku do školní družiny (zápisní lístek) odevzdali co nejdříve ještě v tomto školním roce - do pátku 26.6.2020.

      Rodiče žáků budoucí 3. a 4. třídy, kteří budou mít zájem o školní družinu v případě volného místa, si mohou přihlášku vytisknout (nebo vyzvednout v kanceláři školy) a odevzdat na sekretariátu školy nejpozději do 31.8.2020. V případě volných míst se bude postupovat dle uvedených kritérií.

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_SD-2020.pdf

      Prihlaska_do_SD_-_zapisni_listek.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Vrácení přeplatků za stravné a školné v MŠ a ZŠ

     • Vážení rodiče,

      máme pro Vás informace ohledně vracení přeplatků za stravné a školné za školní rok 2019/2020:

      Mateřská škola - přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na Váš účet na konci července po ukončení provozu mateřské školy.

      Základní škola - přeplatky za stravné a úplatu za zájmové vzdělávání (školní družina) Vám budou vráceny na Váš účet v průběhu července po vyúčtování stravného ke konci června.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky k docházce žáků do školy v posledním týdnu od 22.6. do 26.6.2020

     • Základní informace:

      • v posledním týdnu školního roku od 22.6. do 26.6. SE NEVAŘÍ – NENÍ V PROVOZU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DĚTI NEBUDOU MÍT OBĚD z důvodu rekonstrukce kotelny v budově školní jídelny a družiny, dejte prosím především dětem, které navštěvují odpolední družinu, větší svačiny
      • KONEC ŠKOLNÍHO ROKU na naší škole je V PÁTEK 26.6. – NA PONDĚLÍ 29.6. A ÚTERÝ 30.6. JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO
      • akcí, které nejsou vzděláváním (předání vysvědčení, focení, rozloučení se závěrečnými ročníky, odevzdávání učebnic), se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin, stále však bude nutné předložit Čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění
      • pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku
      • všichni žáci odevzdají učebnice a klíče od skříněk v posledním týdnu školy (dle harmonogramu), případně je možné je odevzdat dle individuální domluvy, žáci 2.-5. třídy odevzdají učebnice dle domluvy s třídními učiteli

       

       Harmonogram týdne od 22.6. do 26.6.2020:

       Pondělí 22.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

              8.30 – 10.00               6. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

              10.15 – 11.45             7. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

      Úterý 23.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

             8.30 – 10.00          8. třída - odevzdávání učebnic, klíčů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

              10.15 – 11.45            9. třída – odevzdávání učebnic, klíčů, čipů, vyklizení skříněk, třídnická hodina (mohou se zúčastnit všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení)

       

      Středa 24.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

       

       Čtvrtek 25.6.2020

      1.-5. třída pokračuje ve stejném režimu jako doposud

      Proběhne fotografování tříd dle uvedeného harmonogramu (mohou přijít všichni žáci, u nově příchozích nutno doložit Čestné prohlášení):

      9.20 – 1.A

      9.30 – 9.třída

      9.40 – 8.třída

      9.50 – 7.třída

      10.00 – 6.třída

      10.10 – 5.třída

      10.20 – 4.třída

      10.30 – 3.třída

      10.40 – 2.třída

      10.50 – 1.B

      V 11.00 proběhne na školním dvoře krátké rozloučení 9. třídy se školou.

       

      Pátek 26.6.2020

      8.30 – závěrečné rozloučení se školním rokem na školním dvoře, poté rozdání vysvědčení v kmenových třídách (mohou se účastnit všichni žáci školy), odchod žáků domů, v tento den už nebude probíhat standartní výuka a taktéž nebude odpolední družina

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_-_organizace_posledniho_tydne.pdf

     • Informace pro rodiče a žáky 6. - 9. tříd - konzultace v týdnu od 15.6. do 19.6.

     • Vážení rodiče,

      zveřejňujeme v příloze této zprávy harmonogram konzultací pro týden od 15.6. do 19.6. Několik doplňujících informací:

      • konzultace jsou v každém dnu vyhrazeny pro jednu třídu vždy v dopoledních hodinách a v určitých předmětech, kde vyučující potřebuje s třídou ještě něco zkonzultovat nebo probrat (6.třída - pondělí v 8.05, 7.třída - úterý v 8.05, 8.třída - středa v 8.05, 9.třída - čtvrtek v 8.55)
      • účast žáků je při těchto konzultacích dobrovolná
      • žáci, kteří přijdou do školy poprvé až v tomto týdnu, musí odevzdat Čestné prohlášení (v příloze této zprávy nebo na sekretariátu k vyzvednutí) - bez tohoto nemůže být do školy žák vpuštěn; žáci, kteří již Čestné prohlášení odevzdali, jej znovu odevzdávat již nemusí
      • konzultace probíhají v přízemí v učebně 9. třídy
      • na den konzultace se žák může přihlásit na oběd, je nutno tak učinit nejpozději pracovní den předem do 14.00 (buď na uvedeném odkaze: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/,  případně telefonicky dopoledne ve školní jídelně – 518 357 234), na oběd přihlášení žáci půjdou po konci konzultací s příslušným vyučujícím
      • žáci musí s sebou mít mikrotenový sáček a alespoň 2 roušky, věci do jednotlivých předmětů, psací potřeby
      • veškerý pobyt žáků ve škole a v jídelně se řídí hygienickými předpisy a Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT a obecnými hygienickými opatřeními platnými aktuálně v ČR (dezinfekce, rozestupy, roušky)
      • distanční výuka žáků i nadále pokračuje v nezměněné podobě

      Harmonogram_konzultaci_15.-18.6.-druhy_stupen.pdf

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky 6.,7. a 8. třídy - možnost konzultací

     • Vážení rodiče,

      dle Manuálu MŠMT bude žákům 2. stupně na naší škole umožněna přítomnost v základní škole od 8.6.2020 zejména z těchto důvodů:

      • Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
      • Socializační aktivity.
      • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

      S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

      Důležité informace:

      • účast žáků při těchto konzultacích je dobrovolná
      • vzhledem k možnostem školy, epidemiologickým nařízením a přítomnosti žáků 1. stupně ve škole budou konzultace v týdnu od 8.6. do 12.6. pro 6.-8. třídu probíhat pouze 2x týdně dle uvedeného harmonogramu (v příloze), harmonogram na další týden bude zveřejněn dle aktuálních požadavků vyučujících a žáků do pátku 12.6.
      • při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení (v příloze, lze vyzvednout i na sekretariátu školy) – bez tohoto nemůže být do školy žák vpuštěn
      • žáci přichází do školy dle harmonogramu konzultací
      • konzultace probíhají v přízemí v učebně 9. třídy
      • na den konzultace se žák může přihlásit na oběd, je nutno tak učinit nejpozději do čtvrtka 4.6. do 20.00 (buď na uvedeném odkaze: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/,  případně telefonicky dopoledne ve školní jídelně – 518 357 234), na oběd přihlášení žáci půjdou po konci konzultací s příslušným vyučujícím
      • žáci musí s sebou mít mikrotenový sáček a alespoň 2 roušky, věci do jednotlivých předmětů, psací potřeby
      • veškerý pobyt žáků ve škole a v jídelně se řídí hygienickými předpisy a Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT a obecnými hygienickými opatřeními platnými aktuálně v ČR (dezinfekce, rozestupy, roušky)
      • distanční výuka žáků i nadále pokračuje v nezměněné podobě

      V případě dotazů neváhejte zavolat do školy (518 357 239), napsat email (zs.luzice@seznam.cz) nebo napsat zprávu přes Edupage.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky___harmonogram_-_6_7_8.trida.pdf

     • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

     • V příloze naleznete seznam dětí (pod přidělenými registračními čísly) přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Lužicích od školního roku 2020/2021.

      Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

      Rozhodnuti_o_prijeti_do_MS.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k ukončení sběru pomerančové kůry

     • Vážení rodiče,

      v týdnu od 25.5. do 29.5. 2020 v době od 7.30 do 15.00 bude možné ve škole odevzdat pomerančovou kůru, v jejímž sběru jste mnozí z Vás pokračovali i v době uzavření školy. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak ji odevzdat:

      1. poslat po Vašich dětech, které od 25.5. navštěvují školu – předají ji buď třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy, a bude-li možno, vložte dovnitř lísteček se jménem žáka a hmotností odevzdávané kůry
      2. přijít osobně v uvedeném časovém rozmezí a odevzdat na sekretariátu školy, opět prosíme o přiložení lístečku se jménem žáka a hmotností odevzdávané kůry

      Sběr bude ukončen v pátek 29.5.2020. Děkujeme touto cestou všem, kteří kůru sbíráte a odevzdáváte.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Rozhodnutí o odkladu a přerušení správního řízení u přijetí k základnímu vzdělávání

     • Zveřejňujeme seznam dětí pod registračními čísly, které mají odklad školní docházky a děti, u kterých bylo přerušeno správní řízení z důvodu nedodání chybějících pokladů k rozhodnutí.

      Rozhodnuti_o_prijeti_odkladu_preruseni_spr.rizeni.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Upřesňující informace k otevření ZŠ 25.5. pro 1.stupeň

     • Vážení rodiče,

      na konci této zprávy najdete v příloze harmonogram nástupu, průběhu a konce vzdělávacích a zájmových aktivit školních skupin 1. stupně. Všichni přihlášení žáci (vyjma dvou žáků 2.třídy přiřazených do 1.B) mají harmonogram podle své kmenové třídy. O vyučovacích předmětech v jednotlivých dnech Vás bude informovat Váš třídní učitel v Edupage.

      Několik dalších důležitých informací:

      • ráno prosím respektujte čas příchodu dětí před školu, aby se žáci před školou nesrocovali – POZOR: z důvodu minimalizace setkávání žáků z různých skupin došlo ke změně nástupu do školy u některých tříd!!!
      • po příchodu ke škole půjdou žáci rovnou do šatny, kde se přezují, vysvlečou a půjdou do své třídy
      • rodiče či jiný doprovod dětí do školy nesmí vstupovat
      • 1.A, 1.B, 2. třída a 3. třída jsou ve svých kmenových třídách, 4. třída bude v přízemí v učebně 6.třídy, 5. třída bude v přízemí v učebně 7. třídy
      • žáci, kteří nemají oběd a nepokračují v odpoledních zájmových aktivitách, jdou dle harmonogramu po poslední hodině ze školy domů. Před školou je případně může v uvedeném čase konce výuky čekat doprovod.
      • žáci, kteří mají nahlášený oběd, budou mít automaticky přihlášeny všechny obědy od pondělí 25.5. do pátku 19.6.2020 (odhlásit je bude možné standartním způsobem)
      • žáci, kteří mají oběd a nepokračují v odpoledních zájmových aktivitách, jdou spolu s vyučujícím na oběd a po obědě odchází z areálu školní jídelny sami domů. Před jídelnou je případně může v uvedeném čase oběda čekat doprovod.
      • žáky, kteří pokračují v odpoledních aktivitách, předá po obědě třídní učitelka vychovatelkám
      • odpolední zájmové aktivity probíhají v kmenových třídách základní školy, nikoliv v budově školní družiny, žáci, kteří pokračují v odpoledních zájmových aktivitách, odchází domů ze své třídy v čas, který jste uvedli na přihlášce žáka k docházce do školy
      • celý provoz školy, zaměstnanci školy i žáci se řídí Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT, a Informacemi pro rodiče a žáky 1. stupně k docházce žáků, které vydala škola
      • nezapomeňte na 2 roušky a mikrotenový sáček pro dítě
      • žáci, kteří ještě neodevzdali Čestné prohlášení, jej musí odevzdat nejpozději ráno při prvním příchodu do školy, jinak nemohou být na vzdělávací aktivity přijati
      • v každé třídě, na WC, u vstupu do školy a před jídelnou je k dispozici dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
      • čipy jsou funkční jen pro výdej oběda ve školní jídelně, vsup do školy a školní jídelny je organizován zaměstnanci školy, používání šatních skříněk zůstává beze změny

      Prosím o pochopení a spolupráci, pro nikoho z nás není současná situace jednoduchá, první dny se možná vyskytnou občasné zmatky, ale určitě to všichni zvládneme 😊 Na děti se všichni těšíme!

      V případě dotazů se obracejte na třídní učitele nebo na vedení školy.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Harmonogram_vyuky_od_25.5..pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly(1).pdf

      Manual_MSMT-ochrana_zdravi_zs.pdf

     • Informace pro rodiče žáků 1.stupně k jejich dobrovolnému návratu do školy od 25.5.2020

     • Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády a pokynů MŠMT je od 25.5.2020 možný dobrovolný návrat žáků 1. stupně do základních škol. V příloze na konci těchto informací najdete bližší informace k návratu žáků do základní školy spolu s Čestným prohlášením a Přihláškou k docházce do školních skupin. Bez těchto dvou dokumentů nelze Vaše dítě přijmout zpět do školy. Účast žáků je dobrovolná, důkladně prosím zvažte, zda Vaše dítě přihlásíte, či nikoliv i s ohledem na vymezení rizikových skupin.


      Základní informace:

      Při cestě do školy, ze školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

      Vzdělávací aktivity pro žáky budou probíhat každý den v dopoledních hodinách podle rozpisu, který bude zveřejněn po zjištění zájmu o docházku dětí do školy ze strany rodičů. Odpolední aktivity (školní družina) jsou vyhrazeny pro žáky 1. a 2. třídy. Žáci budou rozděleni do skupin o maximálním počtu 15 dětí. Ranní družina nebude poskytována.

      Žáci budou potřebovat mimo učební pomůcky každý den alespoň 2 vlastní roušky spolu se sáčkem, do kterých roušky budou ukládat.

      Školní jídelna bude vařit pro děti, které budou k obědům přihlášeny na základě Přihlášky.

      Přihlásit své dítě k docházce do školy můžete nejpozději do 18. května 2020 do 14.00. Do této doby je nutno odevzdat Přihlášku k docházce spolu s Čestným prohlášením na sekretariát školy (případně vhodit do schránky u budovy školy). Oba dokumenty naleznete vytištěny i u hlavního vchodu do školy – lze je tam případně vyplnit a odevzdat. Kdo tyto dokumenty do uvedené doby neodevzdá, má se za to, že o docházku dítěte do školy nemá zájem. Na pozdější odevzdání přihlášky již nebude brán zřetel. Žáci, kteří nebudou přihlášeni k účasti ve školních skupinách, budou mít i nadále distanční výuku.

      Prosím o důkladné přečtení Informací pro rodiče a děti v příloze této zprávy, kde najdete další podrobnosti k provozu školy od 25.5.2020.

      V případě dotazů piště na email zs.luzice@seznam.cz, nebo volejte na 518 357 239 (případně 702 003 932).


       Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

      1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
      2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
      3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
      4. Porucha imunitního systému, např.
       1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
       2. při protinádorové léčbě,
       3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
      5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
      6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
      7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
      8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

      Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy


      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly.docx

      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly.pdf

      Prihlaska_k_ucasti_ve_skolni_skupine_-_1.stupen.doc

      Prihlaska_k_ucasti_ve_skolni_skupine_-_1.stupen.pdf

      Cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly(1).pdf

      Manuál MŠMT k návratu dětí do škol: ochrana_zdravi_zs.pdf

     • Informace pro rodiče a žáky – postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

     • Informace pro rodiče a žáky – postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb.

      Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského v Lužicích bude vycházet:

      1. z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (známky získané za druhé pololetí do 10. března 2020)
      2. z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky
      3. z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (týká se těch tříd a žáků, kteří chodili do školy v době, kdy byla umožněna dobrovolná docházka žáků do ZŠ)
      4. podpůrně se může přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020, pokud žák neměl podmínky pro vzdělávání na dálku.

      Pozn. k bodu 2) - Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka zohlednit např.:

      • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
      • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
      • četbu související se zadanými úkoly apod.

      Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

      Žáci budou na vysvědčení klasifikováni známkou.

      Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínu vysvědčení, Vás budu informovat v průběhu měsíce června.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Obnovení provozu MŠ - od 18.5.2020

     • Mateřská škola v Lužicích obnoví provoz od pondělí 18. května 2020, po dohodě se zřizovatelem přednostně prozatím pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní.

      Před návratem Vašeho dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné a podepsané dva dokumenty, které naleznete v příloze (Čestné prohlášení a Informace pro rodiče - návrat dětí do MŠ). Pokud tyto dokumenty nebudou přineseny nejpozději v den návratu dítěte do MŠ, nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato (v krajním případě mohou být formuláře vyplněny ráno při prvním příchodu dítěte do MŠ, kde budou přichystány vytištěné v šatně). Oba dokumenty je taktéž možné si osobně vyzvednout a vyplnit na sekretariátu v budově základní školy v týdnu od 11.5.2020. Prosím rodiče o jejich důkladné přečtení.

      Provoz zůstává beze změny: 6.30 -16.00

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice-navrat_deti_do_MS.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

     • Zveřejňujeme seznam dětí pod registračními čísly, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v naší ZŠ. O schůzce rodičů budoucích prvňáčků Vás budeme informovat (předpokládáme v polovině června).

      Rozhodnuti_o_prijeti_k_ZV.pdf


      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Termíny přijímacích zkoušek na SŠ

     • MŠMT zveřejnilo termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které se uskuteční 8. června pro čtyřleté obory a 9. června pro víceleté gymnázium. Podrobnější informace můžete nalézt zde:

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

      Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Více informací zde:

      https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - organizace výuky (+ aktualizace ke stravování)

     • Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády ČR a pokynů MŠMT je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to především z důvodu jejich přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.

      Účast žáků je dobrovolná, je však nutné je přihlásit nejpozději do čtvrtka 7.5., z důvodu zajištění provozu však prosím rodiče o dřívější potvrzení. Zákonní zástupci žáků, kteří nastoupí do školy, musí podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a současně Informace pro rodiče a žáky 9. tříd - znovuotevření školy, které naleznete v příloze. Tyto dokumenty musíme mít ve škole od zákonných zástupců podepsány před samotným nástupem žáků do školy - proto je prosím doručte během středy či čtvrtka na sekretariát školy, případně postačí jejich vhození v obálce do schránky u budovy školy během víkendu (v krajním případě postačí jejich odevzdání žákem při vstupu do školy v pondělí ráno). Pokud v pondělí v 8.00 nebudou Čestné prohlášení a Instrukce odevzdány, má se za to, že o navštěvování školy není z Vaší strany zájem. Pozdější přihlášení žáka k docházce do školy není možné. Oba dokumenty si taktéž můžete vyzvednout ve středu a ve čtvrtek vytištěné v budově školy.

      Instrukce si prosím důkladně pročtěte, seznamte s nimi i své děti. Především je důležité, aby žáci měli alespoň 2 roušky a sáček pro jejich uložení. Taktéž musí dodržovat při cestě do školy, ze školy a při pobytu ve společných částech školy obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržovat odstupy alespoň 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

      Školní jídelna při ZŠ bude vařit pro žáky 9. třídy a 1. stupně od 25.5. Do té doby si mohou žáci 9. třídy objednat oběd v jídelně při MŠ vždy alespoň den dopředu (p. Filipovičová - tel. 518 357 379). Oběd jim bude přivezen v zatavených plastových miskách do školy, odkud si ho budou moct odnést ke konzumaci domů.

      V případě jakýchkoliv dotazů mi napište zprávu na EduPage či na email (zs.luzice@seznam.cz).

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_9.trid_-_znovuotevreni_skoly.pdf

     • Úřední hodiny v týdnu od 27.4. do 30.4.

     • V týdnu od 27.4. do 30.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

  • Pasování předškoláků
  • Rozloučení s žáky 9. třídy
  • On - line výuka
  • MŠ - výzdoba
  • Ples školy
  • Fašaňkový karneval
  • Mám chytré tělo
  • 4. tř. v ekocentru
  • Karneval v MŠ
  • Den naruby
  • Canisterapie
  • Lyžařský kurz