• Organizace výuky na konci školního roku

     • Čtvrtek 24.6.2021 - učí se dle rozvrhu hodin

      Pátek 25.6.2021 - školní výlety tříd mimo 3. a 9. třídu - tyto třídy mají třídnické hodiny do 11.40, 3. třída odevzdává v tento den učebnice

      Pondělí 28.6.2021 - 3. třída školní výlet, ostatní třídy třídnické hodiny, odevzdávání učebnic, konec výuky bude upřesněn dle pokynů tř. učitelů

      Úterý 29.6.2021 - třídnické hodiny, úklid tříd, rozloučení s žáky 9.třídy, konec výuky bude upřesněn dle pokynů tř. učitelů

      Středa 30.6.2021 - v 8.00 rozloučení se školním rokem na školním dvoře, následně vydávání vysvědčení, konec v 8.45

     • Volby do školské rady - informace a kandidáti

     • Vážení rodiče,

      v úterý 22.6.2021 se uskuteční volby do Školské rady za zákonné zástupce při Základní škole v Lužicích. Volby měly proběhnout na podzim při třídních schůzkách, ale z důvodu uzavření škol se musely odložit. Opatřením ministerstva školství bylo funkční období stávajících členů školské rady prodlouženo až do doby 3 měsíců od konce nouzového stavu. Protože v nynější době se třídní schůzky nekonají a členům školské rady končí v polovině července funkční období, musí se volby uskutečnit v poněkud netradiční formě.

      V pondělí 21.6.2021 budou rozdány žákům 2 orazítkované hlasovací lístky s 2 obálkami. Ty jsou určeny pro vás – zákonné zástupce. Každý zákonný zástupce žáka naší školy má možnost volit do školské rady. V případě, že máte ve škole více dětí, budou hlasovací lístky dány vždy mladšímu z nich. Pokud bude vaše dítě ve škole v pondělí chybět, máte možnost si lístky vyzvednout v pondělí či v úterý v kanceláři školy.

      Kandidáty pro volby do školské rady jsou:

      Ing. Kotlaříková Jana (zákonný zástupce žáka 6. tř.)

      Bc. Maršálková Jana (zákonný zástupce žáka 8. tř.)

      Mastná Kateřina (zákonný zástupce žáka 3. a 7. tř.)

      Prosím, abyste na hlasovacím lístku zaškrtli vaši volbu členů školské rady, lístek dali do obálky a můžete jej poslat v úterý 22.6. po Vašich dětech do školy. Ve škole je Vaše dítě vhodí po příchodu do školy do připravené hlasovací urny. Pokud je nechcete posílat po dětech, můžete přijít během úterý do školy sami a hlasovací lístek odevzdat osobně.

      Děkuji za Váš čas a Vaši volbu.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Změna v nošení roušek ve školách od úterý 8.6.-aktualizace

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

      • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
      • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
      • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
      • Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021

      Blížší informace zde: priloha_915896207_0_Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_7.6__final.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Den dětí v Prima škole

     • V pátek 4. června oslavíme Den dětí. Žáci budou po dobu vyučování v přírodě plnit úkoly se svými třídními učiteli. Vezmou si s sebou sportovní oblečení a pití. 

     • Schůzka rodičů dětí z budoucích 1.tříd

     • Milí rodiče,

      v úterý 15. června v 16.00 se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami v budově základní školy. Další informace byly zaslány rodičům v emailu.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Letní výzva MAS Jižní Slovácko - Najdi skřítka!

     • Rádi bychom Vás informovali o aktivitě Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Hodonín II. Jedná se o "Letní výzvu - najdi skřítka!". Tato výzva spočívá v nalezení skřítka v obcích na Hodonínsku dle přiložené nápovědy a v odpovědi na jeho otázku, kterou pak můžete poslat a zařadit se do slosování o ceny. Výzva trvá po celý červen.

      Více informací a nápovědu k hledání naleznete v přiložených letácích.

      plakat_letni_vyzva.pdf

      plakat_letni_vyzva_cast_2.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Volby do školské rady za zákonné zástupce

     • Vážení rodiče,

      v listopadu skončilo tříleté funkční období všech členů školské rady, které však bylo ministerským opatřením prodlouženo na období 3 měsíců po skončení nouzového stavu. Ten skončil v polovině dubna. Proto je nutné na základě školského zákona uskutečnit volby do školské rady za zákonné zástupce (rodiče). Zvoleni mohou být 2 zástupci za rodiče, další 2 budou jmenováni za zřizovatele a další 2 budou voleni pedagogickými pracovníky školy.

      Na základě rozhodnutí ředitele školy se volby do školské rady za zákonné zástupce uskuteční v úterý 22.6.2021 od 7:30 do 16:00 v budově ZŠ.

      Prosím zákonné zástupce-rodiče, aby navrhovali kandidáty do školské rady p. Churé (členka volební komise) na emailovou adresu zs.luzice@seznam.cz (případně jiným způsobem po domluvě s ní na tel. 518 357 239) nebo zprávou řediteli školy přes elektronickou žákovskou knížku v EduPage do 16.6.2021. Poté bude zveřejněn seznam kandidátů do školské rady za zákonné zástupce. Následně by měly proběhnout 22.6.2021 volby do školské rady způsobem, který bude ještě upřesněn.

      Termin_voleb2021.pdf

      Jmenovani_volebni_komise2021.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace ke sběru papíru - podzim

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      poslední sběr papíru na naší škole se uskutečnil na podzim roku 2019. Od té doby se sběr papíru nekonal, a to především z důvodu takřka nulových výkupních cen na trhu s papírem, kdy škola by vzhledem k nákladům musela za sběr prakticky ještě doplácet. Situaci poznamenala samozřejmě i epidemie koronaviru.

      Nyní se situace částečně změnila a proto bychom rádi sběr papíru obnovili - a to na začátku příštího školního roku v průběhu září či října. O konkrétním termínu bychom Vás včas informovali. Pokud by někdo chtěl odevzdat papír na naši školu již nyní, společnost Tespra Hodonín tuto možnost nabízí - stačí na jejich sběrném dvoře v Hodoníně uvést, že odevzdaný papír je na naši základní školu a nahlásit jméno a třídu dítěte.

      Přijímá se jakýkoliv druh papíru - noviny, časopisy i lepenka - nemusí být striktně roztříděny.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky a testování žáků v týdnu od 24.5. do 28.5.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      od příštího týdne dochází k obnově plného provozu základní školy se všemi třídami bez rotace. I nadále je podmínkou návratu žáků do škol pravidelné testování antigenními testy (žáci si mohou také přinést své vlastní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Testovat se budou všichni žáci školy pouze v pondělí ráno, případně při pozdějším příchodu do školy v průběhu týdne.

      Příchod žáků do školy: (platí pro všechny dny)

      1.třída - 7.40

      2.A - 7.45

      2.B - 7.50

      3.třída - 7.45

      4.třída - 7.50

      5.třída - 7.55

      6.třída - 7.45

      7.třída - 7.50

      8.třída - 7.55

      9.třída - 7.55

      (Třídy jsou do šaten pouštěny postupně, aby nedocházelo k jejich promíchání)

      Rozvrh hodin

      • třídy se učí dle rovzrhu hodin platného k 1.9.2020, pouze 4. třída vzhledem k absenci třídního učitele se učí dle upraveného rozvrhu: Rozvrh_hodin_od_24.5..pdf
      • konec výuky je v některé dny mírně posunut vzhledem k co nejmenšímu prolínání tříd ve školní jídelně, podrobněji zde: Zacatek_a_konec_vyuky_24.5.-28.5..pdf
      • výuka tělesné výchovy je s jistými omezeními již umožněna i ve sportovní hale
      • ostatní opatření zůstávají i nadále v platnosti (roušky, zakázán zpěv, homogenita tříd a skupin nepovinná atd.)

      Školní jídelna, školní družina

      • standartní provoz jako v uplynulém týdnu, na obědy jsou děti přihlášeny

      Kroužky

      • již se obnovovat do konce školního roku nebudou, fungovat budou jen doučování a klub deskových her z projektu Šablony II

      Testování žáků

      • testují se všechny třídy vždy v pondělí ráno po příchodu do školy ve svých kmenových třídách
      • účast na prezenční výuce není bez testování možná
      • děti budou testovány antigeními testy od jiného výrobce (Sejoy), proces testování však zůstává prakticky stejný jako dosud - nové instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=231s

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky a testování žáků v týdnu od 17.5. do 21.5.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      v týdnu od 17.5. dochází k dalšímu uvolnění opatření a do školy tak mohou nastoupit všechny třídy 1.stupně a s nimi v rámci rotace 6. a 9.třída. Na distanční výuce už snad naposledy bude 7. a 8. třída. Podmínkou návratu žáků do škol je i nadále pravidelné testování antigenními testy (žáci si mohou také přinést své vlastní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Žáci 2.stupně se testují i ve čtvrtek.

      Příchod žáků do školy: (platí pro všechny dny)

      1.třída - 7.40

      2.A - 7.45

      2.B - 7.50

      3.třída - 7.45

      4.třída - 7.50

      5.třída - 7.55

      6.třída - 7.45

      9.třída - 7.55

      Před školou se budou třídy shromažďovat u svých cedulí tak, aby se vzájemně nemíchaly.

      Rozvrh hodin jednotlivých tříd:

      Prezencni_vyuka_1.-6.trida_9.trida.PDF

      7.trida_17.5.-21.5.PDF

      8.trida_17.5.-21.5.PDF

      Organizace výuky:

      • v čas příchodu ke škole budou žáci vpuštěni do šaten, tam se přezují a přejdou do svých kmenových tříd, kde proběhne v pondělí testování. Žáci 2.stupně se budou testovat i ve čtvrtek ráno.
      • výuka probíhá dle platného rozvrhu, konec výuky je v některé dny mírně posunut vzhledem k co nejmenšímu prolínání tříd ve školní jídelně, podrobněji zde: Zacatek_a_konec_vyuky_17.-21.5..pdf
      • po celou dobu výuky a pobytu ve škole a školní družině platí pro žáky povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nebo i nanoroušku, případně respirátor). Je vhodné vybavit dítě při delší výuce alespoň dvěma chirurgickými rouškami. Dospělí musí v budovách školy nosit respirátor FFP2 (případně odpovídající nanoroušku).
      • tělesná výchova je umožněna ve venkovních prostorách bez roušek, zpěv v hudební výchově zatím povolen není
      • ruší se povinnost zachování homogenních tříd a skupin, v rámci možností je ale homogenita doporučena

      Školní jídelna

      • k obědům jsou v daném týdnu vždy automaticky přihlášeni ti žáci, kteří na obědy chodí a mají prezenční výuku. Pokud nebudete chtít pro své děti v daném týdnu prezenční výuky oběd, tak ho prosím odhlaste
      • ostatní žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou stravu odebrat – je nutné se domluvit v předstihu u vedoucí školní jídelny (p. Zimková)
      • stravování je nastaveno tak, aby docházelo k co nejmenšímu prolínání žáků z různých tříd

      Školní družina

      • od příštího týdne je zrušena homogenita tříd a skupin ve školách
      • ranní školní družina bude fungovat pro děti standartním způsobem - je možno ji využít u dětí z 1.-3. tříd
      • do odpolední družiny děti odchází po skončení výuky. Odpolední družina bude v provozu pro všechny přihlášené žáky z 1. - 3. třídy
      • oddělení družiny s p.vychovatelkou Bravencovou s dětmi z 1.třídy bude mít odpolední družinu stále v budově školy – napište prosím svým dětem na lísteček nebo do deníčku, kdy mají z družiny v dané dny odcházet. Toto oddělení se v 15.00 uzavírá - děti odcházející později pak přejdou pod dohledem p.vychovatelky do druhého oddělení družiny v budově školní jídelny - za lékárnou. Po 15.00 budou tedy všechny družinové děti v budově školní družiny.
      • žáci z 2.tříd budou mít odpolední družinu v budově školní družiny

      Testování žáků

      • platí informace stejné jako v předchozích týdnech s tím, že v pondělí ráno se testují všechny třídy přítomné na výuce a ve čtvrtek ráno jen třídy 2.stupně
      • účast na prezenční výuce není bez testování možná
      • žáci 2.stupně si mohou pustit krátké video o průběhu testu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Provoz MŠ od 10.5.2021

     • Milí rodiče,

      od pondělí 10. května 2021 bude naše mateřská škola otevřena již pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Provoz bude ve standartním režimu.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky a testování žáků v týdnu od 10.5. do 14.5.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      od pondělí 10.5.2021 dochází k nástupu žáků 2.stupně do základních škol v rotační výuce. Ta pokračuje nadále i na 1.stupni. Do školy tedy přijdou 1., 3. a 5.třída z 1. stupně a 7. a 8. třída z 2.stupně. Distanční výuku budou mít 2.A, 2.B, 4.třída, 6. třída a 9. třída. Podmínkou návratu žáků do škol je i nadále pravidelné testování antigenními testy (žáci si mohou také přinést své vlastní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Žáci 2.stupně se testují i ve čtvrtek.

      Příchod žáků do školy (platí pro všechny dny):

      1.třída - 7.40

      3.třída - 7.50

      5.třída - 7.55

      7.třída - 7.45

      8.třída - 7.55

      Rozvrh hodin jednotlivých tříd (v některých třídách jsou menší změny u distanční výuky):

      Prezencni_vyuka-1._3._5._7._8.trida.PDF

      Distancni_vyuka_2.A_2.B_a_4._tr._(10.5.-14.5.).pdf

      6.trida_10.5.-14.5..PDF

      9.trida_10.5.-14.5..PDF

      Organizace výuky

      • v čas příchodu ke škole budou žáci vpuštěni do šaten, tam se přezují a přejdou do svých kmenových tříd, kde proběhne v pondělí testování. Žáci 2.stupně se budou testovat i ve čtvrtek ráno.
      • výuka probíhá dle platného rozvrhu, konec výuky je v některé dny mírně posunut vzhledem ke střídání tříd ve školní jídelně, podrobněji zde: Zacatek_a_konec_vyuky_10.5.-14.5.pdf
      • po celou dobu výuky a pobytu ve škole a školní družině platí pro žáky povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nebo i nanoroušku, případně respirátor). Je vhodné vybavit dítě při delší výuce alespoň dvěma chirurgickými rouškami. Dospělí musí v budovách školy nosit respirátor FFP2 (případně odpovídající nanoroušku).

      Školní jídelna

      • k obědům budou v daném týdnu vždy automaticky přihlášeni ti žáci, kteří na obědy chodí a mají prezenční výuku. Pokud nebudete chtít pro své děti v daném týdnu prezenční výuky oběd, tak ho prosím odhlaste
      • ostatní žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou stravu odebrat – je nutné se domluvit v předstihu u vedoucí školní jídelny (p. Zimková)
      • stravování je nastaveno tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd

      Testování žáků (informace hlavně pro žáky a rodiče z 2.stupně):

      • bude probíhat dle manuálu MŠMT – k přečtení zde: msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
      • účast na prezenční výuce není bez testování možná
      • před prvním testováním budou seznámeny všechny testované osoby s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem) - letáky k testování pro děti a rodiče zde: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf   testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf   testovani-letak-singclean.pdf
      • přijde-li žák do výuky později nebo až následující den, bude bezprostředně po příchodu do školy otestován také
      • testování proběhne ve škole v kmenových třídách, formou samoodběru za přítomnosti třídního učitele a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)
      • žák, který nepodstoupí testování, se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci, škola ale již v tomto případě není povinna zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (zajistí jen přiměřenou formu studijní podpory, studijní plán, týdenní plán práce apod.)
      • k testování budou použity neinvazivní antigenní testy (Singclean)
      • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu. Testování se neprovádí také u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší než 48 hodin.
      • v případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
      • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
      • škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
      • škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikačních údajů žáka (jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
      • další informace o testování pro rodiče a žáky naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
      • žáci 2.stupně si mohou pustit krátké video o průběhu testu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

      V případě dotazů pište :)

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Změna v četnosti testování od 3.5. + výhled 2.stupeň

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě mimořádného opatření vlády došlo k úpravě testování dětí a žáků ve školách s platností od pondělí 3.5.2021. Tímto opatřením se oproti aktuálnímu stavu mění následující:

      • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo testování s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Tzn. děti a žáci v MŠ a ZŠ na prezenční výuce se budou testovat vždy jen v pondělí, případně pozdější den, kdy přijdou poprvé do školy.
      • dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

      U 2. stupně ZŠ se v našem kraji předpokládá návrat do škol v rotační výuce od pondělí 10. května. Bližší informace budou zveřejněny ke konci příštího týdne.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ

     • Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

      Zápis se bude konat v rozmezí od 3. 5. do 12. 5. 2021 do 15.00. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

      Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Lužicích.

      Kritéria přijetí zde: Kriteria_prijeti_deti_2021-22.pdf

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře MŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně od 26. 4. do 12. 5. 2021 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu v budově ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány (případně na sekretariátu školy).

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • v nezbytně nutném případě osobně na sekretariátu školy

       Formuláře nutné k zápisu do MŠ:

      • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem či telefonicky)
      • Přihláška ke stravování
      • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (jeho součástí je doložení řádného očkování dítěte)
      • Kopie rodného listu dítěte

      Případné další dokumenty či formuláře budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích předškoláků, případně v době zahájení nového školního roku na přelomu srpna a září 2021.

      Ve školním roce 2021/2022 plánujeme přijmout prozatím 22 dětí. Přesný počet se bude odvíjet od toho, kolik dětí bude mít při zápise do základní školy odklad školní docházky. Kritéria přijetí jsou zveřejněna v příloze na konci tohoto článku.

      Doložení řádného očkování dítěte

      Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

      Zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře nejlépe na formuláři "Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte". Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

      Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

      Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani.docx

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2021.docx

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2021.pdf

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete.docx

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete.pdf

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS.docx

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS.pdf

     • Organizace výuky a testování žáků v týdnu od 19.4. do 23.4.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      v příštím týdnu dochází k rotaci tříd na 1.stupni a ve škole tak přivítáme 2.A, 2.B a 4.třídu. Podmínkou návratu dětí do školy je pravidelné testování dětí antigenními testy. Ostatní třídy 1. stupně a 2.stupeň zůstávají v režimu distanční výuky - věnujte prosím zvýšenou pozornost rozvrhům, kvůli složitější organizaci výuky jsou změny.

      Osobní přítomnost žáka na výuce je tedy umožněna pouze tehdy, když:

      • se k testování dostaví žák pouze bez příznaků virového onemocnění
      • podstoupí vyšetření preventivními neinvazivními antigenními testy ve formě samotestování (typ Singclean)

      Rozvrh hodin v příštím týdnu (jsou změny u distanční výuky):

      - jsou drobné změny u distanční výuky většiny tříd a v případě 2.B a 4.třídy jsou změny i v prezenční výuce, věnujte tedy prosím pozornost těmto rozvrhům:

      Prezencni_vyuka_2.A_2.B_4.trida.PDF

      Distancni_vyuka_1._3._5.trida.pdf

      4.trida_19.4.-23.4.PDF

      6.trida_19.4.-23.4.PDF

      7.trida_19.4.-23.4.PDF

      8.trida_19.4.-23.4.PDF

      9.trida_19.4.-23.4.PDF

      Organizace výuky

      • v týdnu od 19.4. budou mít prezenční výuku 2.A, 2.B a 4.třída, distanční výuku má 1., 3. a 5. třída
      • příchod žáků do školy – 2.A v 7.45, 2.B v 7.50, 4. třída v 7.55 – platí pro celý týden. V tyto časy budou žáci vpuštěni do školy, v šatnách se přezují a přejdou do tříd v přízemí, kde proběhne v pondělí a ve čtvrtek testování. V ostatní dny půjdou rovnou do svých kmenových tříd.
      • výuka probíhá dle platného rozvrhu, konec výuky je v některé dny mírně posunut vzhledem ke střídání tříd ve školní jídelně, podrobněji zde: organizace_tydne_ve_skole_19.4-23.4.pdf
      • po celou dobu výuky a pobytu ve škole a školní družině platí pro žáky povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (nebo i nanoroušku). Je vhodné vybavit dítě při delší výuce alespoň dvěma chirurgickými rouškami. Dospělí musí v budovách školy nosit respirátor FFP2 (případně odpovídající nanoroušku).

      Testování žáků

      • bude probíhat dle manuálu MŠMT – k přečtení zde: msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
      • účast na prezenční výuce není bez testování možná – to bude probíhat 2x týdně – vždy v pondělí a čtvrtek ráno
      • před prvním testováním budou seznámeny všechny testované osoby s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem) - letáky k testování pro děti a rodiče zde: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf   testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf   testovani-letak-singclean.pdf
      • přijde-li žák do výuky později nebo až následující den, bude bezprostředně po příchodu do školy otestován také
      • testování proběhne ve škole v určených třídách v přízemí budovyformou samoodběru za přítomnosti třídního učitele a dalšího zaměstnance školy a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)
      • u žáků 1.-3. ročníku může být umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou)
      • žák, který nepodstoupí testování, se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci, škola ale již v tomto případě není povinna zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (zajistí jen přiměřenou formu studijní podpory, studijní plán, týdenní plán práce apod.)
      • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny před začátkem výuky, bude proveden test ještě před příchodem do školní družiny
      • k testování budou použity neinvazivní antigenní testy (Singclean)
      • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly  z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu. Testování se neprovádí také u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší než 48 hodin.
      • v případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
      • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
      • škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
      • škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikačních údajů žáka (jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
      • další informace o testování pro rodiče a žáky naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
      • prosím rodiče, aby dětem pustili krátké video o průběhu testu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

      Školní družina

      • ranní školní družina pro žáky 2. tříd z provozních důvodů nebude fungovat (pokud by někdo z rodičů 2. tříd potřeboval pro své dítě ranní družinu, ozvěte se mi a individuálně to vyřešíme)
      • do odpolední družiny děti odchází po skončení výuky. Odpolední družina bude v provozu pro žáky 2.A a 2.B
      • žáci 2.B budou mít odpolední družinu v budově školy – napište prosím svým dětem na lísteček nebo do deníčku, kdy mají z družiny v dané dny odcházet
      • žáci 2.A budou mít odpolední družinu v budově školní družiny
      • v tomto týdnu bude fungovat i dopolední družina pro děti rodičů z IZS

      Školní jídelna

      • k obědům budou v daném týdnu vždy automaticky přihlášeny ty děti, které na obědy chodí a mají prezenční výuku. Pokud nebudete chtít pro své děti v daném týdnu prezenční výuky oběd, tak ho prosím odhlaste.
      • ostatní žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou stravu odebrat – je nutné se domluvit v předstihu u vedoucí školní jídelny (p. Zimková)
      • stravování je nastaveno tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd
      • i ve školní družině musí být zachována homogenita skupin – neprolínají se žáci z různých tříd

      V případě dotazů pište :)

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky a testování žáků v týdnu od 12.4. do 16.4.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě rozhodnutí vlády a pokynů MŠMT a MZd zveřejňujeme informace k provozu naší školy od pondělí 12. dubna. Podmínkou návratu dětí do školy je rotační výuka na 1. stupni základní školy a současně pravidelné testování dětí antigenními testy. 2.stupeň zůstává i nadále v režimu distanční výuky.

      Osobní přítomnost žáka na výuce je tedy umožněna pouze tehdy když:

      • se k testování dostaví žák pouze bez příznaků virového onemocnění
      • podstoupí vyšetření preventivními neinvazivními antigenními testy ve formě samotestování (typ Singclean)

      Rozvrh hodin v příštím týdnu (jsou změny u distanční výuky):

      Prezezcni_vyuka_-_1._3._5.trida.PDF

      Distancni_vyuka_2.A_2.B_a_4._tr._(12.4.-16.4.).pdf

      6.trida_12.4.-16.4..PDF

      7.trida_12.4.-16.4..PDF

      8.trida_12.4.-16.4..PDF

      9.trida_12.4.-16.4..PDF

      Organizace výuky

      • v týdnu od 12.4. budou mít prezenční výuku 1., 3. a 5. třída, v dalším týdnu od 19.4. pak budou mít výuku distanční
      • v týdnu od 19.4. budou mít prezenční výuku 2.A, 2.B a 4.třída, v příštím týdnu tedy mají distanční výuku
      • příchod žáků do školy –1.třída v 7.40, 3.třída v 7.50, 5. třída v 7.55 – platí pro celý týden. V tyto časy budou žáci vpuštěni do školy, v šatnách se přezují a přejdou do tříd v přízemí, kde proběhne v pondělí a ve čtvrtek testování. V ostatní dny půjdou rovnou do svých kmenových tříd.
      • výuka probíhá dle platného rozvrhu, konec výuky je v některé dny mírně posunut vzhledem ke střídání tříd ve školní jídelně, podrobněji zde: Organizace_tydne_ve_skole_12.-16.4.pdf
      • po celou dobu výuky a pobytu ve škole a školní družině platí pro žáky povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (nebo i nanoroušku). Je vhodné vybavit dítě při delší výuce alespoň dvěma chirurgickými rouškami. Dospělí musí v budovách školy nosit respirátor FFP2 (případně odpovídající nanoroušku).

      Testování žáků

      • bude probíhat dle manuálu MŠMT – k přečtení zde: msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf
      • účast na prezenční výuce není bez testování možná – to bude probíhat 2x týdně – vždy v pondělí a čtvrtek ráno
      • před prvním testováním budou seznámeny všechny testované osoby s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem) - letáky k testování pro děti a rodiče zde: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf   testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf   testovani-letak-singclean.pdf
      • přijde-li žák do výuky později nebo až následující den, bude bezprostředně po příchodu do školy otestován také
      • testování proběhne ve škole v určených třídách v přízemí budovyformou samoodběru za přítomnosti třídního učitele a dalšího zaměstnance školy a za nezbytných hygienických podmínek (větrání, dezinfekce, atd.)
      • u žáků 1.-3. ročníku může být umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou)
      • žák, který nepodstoupí testování, se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci, škola ale již v tomto případě není povinna zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona (zajistí jen přiměřenou formu studijní podpory, studijní plán, týdenní plán práce apod.)
      • v případě, že se žák dostaví do ranní družiny před začátkem výuky, bude proveden test ještě před příchodem do školní družiny
      • k testování budou použity neinvazivní antigenní testy (Singclean)
      • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly  z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PT-PCR testu. Testování se neprovádí také u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší než 48 hodin.
      • v případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). Škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
      • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
      • škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
      • škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikačních údajů žáka (jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
      • další informace o testování pro rodiče a žáky naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
      • prosím rodiče, aby dětem pustili krátké video o průběhu testu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

      Školní družina

      • ranní školní družina bude fungovat pro žáky 1. třídy vždy v ten týden, kdy budou mít prezenční výuku. Pro žáky 2. tříd z provozních důvodů nebude ranní družina v době jejich prezenční výuky fungovat (pokud by někdo z rodičů 2. tříd potřeboval pro své dítě ranní družinu, ozvěte se mi a individuálně to vyřešíme)
      • do odpolední družiny děti odchází po skončení výuky. Odpolední družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. tříd vždy v tom týdnu, kdy mají prezenční výuku
      • žáci 1. třídy a 2.B (vždy v týdnu jejich prezenční výuky) budou mít odpolední družinu v budově školy – napište prosím svým dětem na lísteček nebo do deníčku, kdy mají z družiny v dané dny odcházet
      • žáci 2.A v týdnu jejich prezenční výuky budou mít odpolední družinu v budově školní družiny

      Školní jídelna

      • k obědům budou v daném týdnu vždy automaticky přihlášeny ty děti, které na obědy chodí a mají prezenční výuku. Pokud nebudete chtít pro své děti v daném týdnu prezenční výuky oběd, tak ho prosím odhlaste.
      • ostatní žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou stravu odebrat – je nutné se domluvit v předstihu u vedoucí školní jídelny (p. Zimková)
      • stravování je nastaveno tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd
      • i ve školní družině musí být zachována homogenita skupin – neprolínají se žáci z různých tříd

      V případě dotazů pište :)

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace distanční výuky v týdnu od 5.4. do 9.4.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      i v týdnu po Velikonocích pokračujeme v distanční výuce. V pondělí 5.4. je velikonoční pondělí - volný den. Výuka online bude tedy probíhat od úterý 6.4. Už se snad ale začíná blýskat na lepší časy a plánuje se návrat 1. stupně do škol na rotační výuku po týdnu. Tak doufejme, že se tato naděje co nejdříve naplní. Pokud se tak stane, budeme Vás informovat na našich webových stránkách.

      V příštím týdnu pokračují třídy ve svých standartních rozvrzích, u 2.A a 2.B bude opět hodina anglického jazyka, 4.třída bude ve středu začínat již v 8.00 a 9.třídě ve čtvrtek odpadá dějepis z důvodu školení vyučujícího.

      Kompletní rozvrhy zde:

      Distancni_vyuka_1._a_2.trida_5.4.-9.4.pdf

      Distancni_vyuka_3._4._a_5.trida_5.4.-9.4.pdf

      6.trida_5.4.-9.4.PDF

      7.trida_5.4.-9.4.PDF

      8.trida_5.4.-9.4.PDF

      9.trida_5.4.-9.4.PDF

      Všem žákům i rodičům přejeme poklidné Velikonoce bez pozitivních testů, ale s pozitivními zprávami :)

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022

     • Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

      Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do 1. třídy přednostně bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců bude umožněna v případě dětí, u kterých rodiče přemýšlí o odkladu povinné školní docházky.

      Zápis se bude konat v pracovní dny v rozmezí od 12. 4. do 23. 4. 2021.

      V týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 v odpoledních hodinách bude pouze pro rodiče, kteří pro své dítě zvažují odklad, možnost individuální konzultace mezi dítětem, jeho zákonným zástupcem a vyučujícím z 1. stupně v budově základní školy. Podmínkou bude samozřejmě dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření. Konkrétní termín konzultace je nutno dohodnout předem telefonicky nebo emailem nejpozději do 13.4.2021 (518 357 239, zs.luzice@seznam.cz). Žádáme, aby této možnosti vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením využili jen rodiče, kteří zvažují pro své dítě odklad a nejsou plně rozhodnuti. Je vhodné zkonzultovat případný odklad i s učitelkami v mateřské škole.

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře ZŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně 6. 4. do 23. 4. 2021 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány (případně na sekretariátu školy). Zde bude přichystán i dokument „Desatero pro rodiče“, který lze jinak stáhnout i na webových stránkách školy.

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • osobně na sekretariátu školy v pracovní dny do 14.00

      Formuláře nutné k zápisu dítěte do ZŠ:

      • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
      • Dotazník k zápisu do 1. třídy
      • Kopie rodného listu dítěte (rodný list je případně možno okopírovat i na sekretariátu školy nebo zaslat v digitální podobě – sken, fotografie)

      Pro odklad povinné školní docházky je nutné doložit také tyto dokumenty:

      • Žádost o odklad povinné školní docházky
      • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (získáte v pedagogicko-psychologické poradně)
      • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (získáte od lékaře)

      Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 1 třídu s 25 žáky. V případě většího překročení tohoto počtu zvážíme po dohodě se zřizovatelem otevření dvou prvních tříd. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

      Přednostně budou přijímáni žáci:

      • s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v Lužicích
      • žáci, kteří nejsou uvedeni v předchozím bodě, budou přijímáni v případě volné kapacity dle těchto kritérií:
       1. sourozenec ve škole v době zápisu
       2. losování

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani(1).pdf

      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani.doc

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky.doc

      Prideleni_registracniho_cisla.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla.docx

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy.pdf

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy.docx

      Informace_k_zapisu_do_ZS_Luzice_2021.pdf

      Informace_k_zapisu_do_ZS_Luzice_2021.docx

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2021.pdf

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2021.doc

      Desatero_pro_rodice.pdf

      Desatero_pro_rodice.docx

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje