• Informace ke sběru papíru

     • Vážení rodiče,

      obracím se na Vás s aktuální informací ohledně sběru papíru. Společnost, která jej vykupovala, zrušila jakékoliv výkupní ceny papíru, za přistavení a odvezení kontejneru bychom museli navíc platit. Z těchto důvodů jej bohužel budeme muset pro tento školní rok zrušit. V případě jakýchkoliv změn bych Vás co nejdříve informoval. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Velkomoravská olympiáda

     • Dne 28. února se na Slovanském hradišti v Mikulčicích konal 6. ročník Velkomoravské olympiády. Naši školu reprezentovali Jan Kmenta, Sebastian Claessen, Filip Jurkovič ze 6. třídy a Karolína Maršálková z 9. třídy. V mladší kategorii (4.-6. třída) se nejlépe umístil Jan Kmenta, který skončil na velmi hezkém 6. místě z 25 účastníků. Ve starší kategorii (7.-9. třída) skončila Karolína Maršálková na 10. místě z celkových 31 účastníků. V soutěži týmů (škol) se naše škola umístila na 3. místě v mladší kategorii. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Mgr. Vít Hubačka

     • Fašaňkový karneval

     • Do galerie Fašaňkový karneval byly přidány fotografie.

      Příjemným zpestřením fašaňku u nás ve škole se staly již tradiční Boží milosti, které nám věnovala a pro nás připravila koláčková četa z klubu seniorů. Moc si toho vážíme a děkujeme!

      Program na fašaňkový karneval v sokolovně připravili deváťáci. S každou třídou si společně zatančili, představili masky a vše doplnili o soutěže a společné tance. Velmi zajímavou soutěží bylo podlezání laťky bez dotyku. Nejlépe se to podařilo Nikolce Hromkové ze třetí třídy. Porota složená z vyučujících vybrala deset nejhezčích masek, které získaly věcnou cenu. 

       

     • Noc s Andersenem

     • Milí rodiče a přátelé školy, naši Anderseni,

      letošní Noc s Andersenem se koná v pátek  27.3.  od 18 hodin do 23 hodin.

      Obracíme se proto na Vás s prosbou o organizační pomoc, protože bez Vás bychom to nezvládli.Máte-li chuť nám pomoci a připravit si činnost na 15 minut, budeme rádi. V době konání se budou na stanovišti střídat věkově smíšené skupiny dětí  od  1. do 9. tř. v počtu asi kolem 12. Klidně se domluvte na spolupráci ve dvojici (či víceskupině).    

      Pokud se rozhodnete, že nám pomůžete, ozvěte se, prosím, do pondělí  2.3., abychom mohli vše včas připravit.

      Těšíme se na Vaši spolupráci!!!!                                            Mgr. Marcela Komendová a Mgr. Jana Líčeníková

     • Karneval v MŠ

     • Do galerie Karneval v MŠ byly přidány fotografie.

      V pondělí 24.2. jsme měli ve školce karneval. Děti si užily diskotéku, módní přehlídku i spoustu her a soutěží. Děkujeme rodičům, že vzorně nachystali dětem krásné masky a někteří dokonce připravili pro děti drobné pohoštění.

     • Soutěž v anglickém jazyce

     • V úterý 11. února 2020 se žákyně 9. ročníku Klára Dubšíková zúčastnila okresního kola soutěže v anglickém jazyce na Gymnáziu  v  Hodoníně. V kategorii 1B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) se umístila na 16. místě. Blahopřejeme a děkujeme Klárce za reprezentaci školy.

     • Mám chytré tělo

     • Do galerie Mám chytré tělo byly přidány fotografie.

      Přírodopisně preventivní program pro žáky 3. - 9. třídy proběhl 5. února v sokolovně.

     • Den naruby

     • Do galerie Den naruby byly přidány fotografie.

      Roli pedagogů si vyzkoušeli žáci deváté třídy. Po dohodě s vyučujícími si každý připravil výuku na dvě vyučovací hodiny, jednu na prvním a druhou na druhém stupni. Všem se hodiny podařily.

     • Canisterapie

     • Do galerie Canisterapie byly přidány fotografie.

      Dne 21.1. jsme měli v MŠ dva pejsky - border kolie pod vedením p. uč. Moniky Koutné, která absolvovala kurz Canisterapie.  Děti měly možnost se s pejsky  seznámit, pomazlit, dozvěděly se, jak se o pejsky správně pečuje. Mohly si vyzkoušet pejsky učesat, nakrmit granulkami, podlézat je, viděly, co všechno jsou schopni se naučit. Kontakt s pejsky má velký terapeutický účinek, působí dětem radost a pomáhá jim také zbavovat se strachu ze psů.

     • Lyžařský kurz

     • Do galerie Lyžařský kurz byly přidány fotografie.

      Lyžařský kurz pro žáky 7., 8. a 9. třídy proběhl v lednu v Koutech nad Desnou. Více fotografií naleznete zde: Lyžařský kurz.

     • Ovoce a mléko do škol ve školní družině

     • Do galerie Ovoce a mléko do škol ve školní družině byly přidány fotografie.

      Ve čtvrtek 16. ledna jsme měli zpestřený program ve školní družině. Přijeli za námi zástupci rodinné firmy z Valašského Meziříčí (náš dodavatel projektu Ovoce a mléko do škol), kteří si pro nás připravili prezentaci s ochutnávkou. Nejdříve jsme poznávali různé druhy ovoce a zeleniny a po té jsme si sami připravovali ovocno, zeleninovo, sýrové špízy, které jsme si mohli vyzdobit pomocí různých vykrajovátek. Následovala příprava koktejlů. Ochutnali jsme tři druhy, zelený, červený a oranžový. Byly skvělé a moc nám chutnaly. Na závěr jsme se mohli obléknout do různých kostýmů ovoce a zvířátek. Spolu jsme se potom vyfotili. Bylo to moc pěkné odpoledne, za které děkujeme. (Zdeňka Bravencová)

     • Dějepisná olympiáda

     • V úterý 14.ledna se žákyně 9. třídy Karolína Maršálková zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. A naši školu reprezentovala velmi dobře - v konkurenci 30 soutěžících z různých škol okresu Hodonín skončila na velmi pěkném děleném 10.-13. místě se ziskem 63 bodů z 80 možných. Blahopřejeme.

      Mgr. Vít Hubačka

     • Kalendář žáků 9. tř.

     • Do galerie Kalendář žáků 9. tř. byly přidány fotografie.

      Těsně před Vánocemi předal pan starosta s paní Janou Maršálkovou žákům deváté třídy kalendář. Kalendář 2020 obsahuje fotografie všech žáků deváté třídy v krojích. Slavnostní křest kalendáře proběhne na krojovém plese. Nástěnný kalendář žáků lužické školy v krojích je k zakoupení od 6. ledna 2020 na obecním úřadě. Cena za kalendář je 100 Kč. 

     • Vánoční barevná party

     • Do galerie Vánoční barevná party byly přidány fotografie.

      Vánoční barevnou party jsme připravili na poslední den před Vánocemi. Každá třída si zvolila barvu oblečení, ve kterém všichni přišli. K tomu zatančili nebo zacvičili na písničku, která ve svém textu měla název zvolené barvy. K těmto vystoupením přidali deváťáci společné tance - zumbu. Na závěr jsme si spolu zazpívali vánoční koledu a popřáli si příjemné vánoční svátky.

     • Vánoční sportování

     • Do galerie Vánoční sportování byly přidány fotografie.

      Vánoční čas je již tradičně na naší škole spojován se sportováním. Žáci 1.-4. třídy se za sportem přesunuli do sportovní haly. Po úvodním rozdělení do týmů, podle barev, jsme na stanovištích procvičovali driblink, trojskok z místa, hod medicimbalem přes hlavu, přeskoky a podběhy švihadla, hbitost a rychlost mezi kruhy. Závěrem si týmy změřily síly v soutěžních disciplínách. Sportování nás baví a drobná sladkost za odměnu byla po zásluze. (Mgr. Danuše Vojkovská)

     • Vánoční dílnička na Starém kvartýru

     • Do galerie Vánoční dílnička na Starém kvartýru byly přidány fotografie.

      Vánoční čas si žáci 2.třídy zpestřili návštěvou Starého kvartýru. Krátkým úvodním zpěvem a přáním jsme potěšili naše průvodkyně paní učitelku Hromkovou a paní Konvičnou.
      Na Starém kvartýru jsme se seznámili s dávnými lidovými zvyky, rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček, házení střevíce aj. Prohlédli jsme si betlémy, vánoční stromeček takový, jak si ho lidé zdobili dříve, oříšky, jablíčky, mašličkami.
      A pak už nás čekalo to nejlepší. Upečené linecké cukroví jsme si mazali, každý podle své chuti, čokoládou nebo marmeládou. Moc jsme toho domů nepřinesli.Takové dobrotě se nedalo odolat. (Mgr. Danuše Vojkovská)

      Po cestě zpět se druháci zastavili na obecním úřadě popřát pěkné vánoční svátky. Nezapomněli také zazpívat a popřát ve škole u ředitelny zaměstnanům školy. 

     • Adventní zpívání na schodech

     • Do galerie Adventní zpívání na schodech byly přidány fotografie.

      V době, kdy začíná advent, scházíme se jednou týdně o přestávce ve škole na schodech, abychom si společně zazpívali vánoční písně a koledy.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

  • Pasování předškoláků
  • Rozloučení s žáky 9. třídy
  • On - line výuka
  • MŠ - výzdoba
  • Ples školy
  • Fašaňkový karneval
  • Mám chytré tělo
  • 4. tř. v ekocentru
  • Karneval v MŠ
  • Den naruby
  • Canisterapie
  • Lyžařský kurz