• Dotazník k distanční výuce - výsledky

     • Milí rodiče,

      zveřejňujeme výsledky z dotazníku k distanční výuce naší školy, který jste měli možnost vyplňovat začátkem prosince 2020. Celkem se nám sešlo 104 odpovědí, což považuji za velmi dobrý výsledek s dobrou vypovídající hodnotou. Výsledky si můžete v grafické podobě s krátkým shrnujícím komentářem prohlédnout v přiložených souborech - zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň. Současně chci všem rodičům poděkovat za vyplnění tohoto dotazníku, který nám slouží jako zpětná vazba k distanční výuce, kterou poskytuje naše škola.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Dotaznik_k_distancni_vyuce-1.stupen.pdf

      Dotaznik_k_distancni_vyuce-2.stupen.pdf

     • Pv a domácnost 7.,8. tř.

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Pv a domácnost 7.,8. tř..

      Někteří žáci 7. a 8. třídy poslali ukázky jídla, které si připravují v době distanční výuky.

      Sladká jídla: Natka Odvářková,Adam Zakaria,Lucie Holešinská, Viktor Chovančík

      Celý oběd: Adéla Mahdalová, Magda Macková, Matyáš Hanačík, Tunde Adeyinka, Zuzka Svobodová a večeři si připravil Matyáš Dubšík.

      Všichni si určitě pochutnali a byli odměněni jedničkou za dobrovolný úkol z pracovní výchovy a domácnosti. (Mgr. Lenka Ryšánková)

     • Organizace prezenční a distanční výuky v týdnu od 11.1. do 15.1.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě rozhodnutí vlády se současná opatření ve školství prodlužují o dalších 14 dnů. Z toho důvodu bude i v příštím týdnu od pondělí 11. ledna pokračovat prezenční výuka pro 1. a 2. třídu a distanční výuka pro 3.-9. třídu.

      Pro 1. a 2. třídu platí stávající režim a nic se nemění, rozvrh i další opatření zůstávají.

      Pro 3. - 9. třídu zveřejňujeme rozvrhy videohodin na příští týden (11.1. - 15.1.).  Dochází k menším změnám v rozvrhu 5. třídy, 8. třídy a 9. třídy (u ní jen místo zeměpisu přírodopis). Ostatní rozvrhy zůstávají beze změn.

      Distancni_vyuka_1.stupen_11.1.-15.1.pdf

      6.trida_11.1.-15.1..pdf

      7.trida_11.1.-15.1..pdf

      8.trida_11.1.-15.1..pdf

      9.trida_11.1.-15.1..pdf

      Poskytování zájmové činnosti (kroužky) je momentálně krizovým opatřením vlády i nadále zakázáno.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky pro 3.-9. třídu od 4.1.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 přechází žáci 3.-9. tříd od 4.ledna 2021 na povinnou distanční výuku. Prezenční výuka se bude týkat pouze 1. a 2. tříd. Distanční výuka bude probíhat v podobném duchu jako říjnu a listopadu, dochází ale k menším organizačním změnám (navýšení počtu některých videohodin na 1. i 2. stupni, výuka na 2. stupni bude časově zcela kopírovat školní zvonění).

      V příloze na konci této zprávy je zveřejněn rozpis videohodin zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 6.-9. třídu. Tento rozpis je platný na týden od 4.1. do 8.1. Základní platformou pro komunikaci, zadávání a posílání úkolů apod. zůstává systém EduPage. Pro videohodiny budeme využívat i nadále Google Meet - dětem či rodičům vždy přijde ve zprávě v EduPage od vyučujícího před hodinou odkaz, na který se před začátkem videohodiny klikne a dojde k připojení.

      Distanční výuka je ze zákona povinná - absenci při videohodinách je nutno omlouvat. Pokud z nějakého důvodu (rodinný, technický) se nelze videohodiny účastnit, je nutné informovat daného vyučujícího nebo třídního učitele, aby mohlo dojít k předání informací jinou cestou. Úkoly a práci žáků během distanční výuky je možné hodnotit. Úkoly lze po domluvě s vyučujícím předat případně i off-line formou dle individuálních možností žáka (vyzvednutí pracovních listů ve škole apod.).

      U 3.-5. tříd jsou videohodiny rozděleny vždy do dvou skupin, u 2. stupně jsou videohodiny vždy pro celou třídu (s výjimkou hodiny německého jazyka v 8. a 9. třídě). Důraz je kladen především na Český jazyk, Matematiku a cizí jazyky.

      Pokud někdo z žáků má ve škole učebnice, sešity či jiné pomůcky potřebné pro práci doma, může si je vyzvednout ve škole vždy v ranních či dopoledních hodinách.

      Škola nabízí pro žáky možnost půjčit si pro distanční výuku školní tablet (ve škole si jej může vyzvednout jen zákonný zástupce žáka).

      Obědy

      Po dobu distanční výuky mají žáci 3.-9. tříd odhlášený oběd. Kdo má zájem o odběr obědů ze školní jídelny za dotovanou cenu, ať si je přihlásí buď přes webovou aplikaci jídelníčku nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (p. Zimková - 518 357 234). Odběr obědů je nutné nahlásit vždy alespoň den předem do 14.00. Výdej takto přihlášených obědů bude možný pouze v čase 11.00-11.30 z bočního vchodu do školní kuchyně (nejbližší vchod od ulice) - zvoňte na zvonek. Obědy budou žákům vydávány z hygienických důvodů v plastových jednorázových miskách zatavených folií.

      Rozpis distanční výuky

      1.stupen_4.1.-8.1.pdf

      6.trida_4.1.-8.1..pdf

      7.trida_4.1.-8.1..pdf

      8.trida_4.1.-8.1..pdf

      9.trida_4.1.-8.1..pdf

      V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností můžete kontaktovat třídní učitele nebo vedení školy.

      Přeji všem v této složité době pevné zdraví. Zároveň doufám, že tento způsob výuky bude trvat co nejkratší dobu.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky pro 1. a 2. třídy od 4.1.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020 dochází k tomu, že od pondělí 4.ledna 2021 nastoupí do základní školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní ročníky přechází na povinnou distanční výuku a jejich přítomnost ve škole není povolena.

      Organizace výuky 1. a 2. tříd

      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd. Z toho důvodu budou v ranních hodinách žáci vpuštěni do šatny ve škole následovně:

      1.třída – vstup do školy v 7.40

      2.A – vstup do školy v 7.50

      2.B – vstup do školy v 7.55

      Prosím rodiče, aby posílali své děti ráno do školy na tyto časy, ať nedochází k jejich prolínání před školou.

      Rozvrh hodin

      • třídy se budou učit dle jejich standartního rozvrhu hodin. Protože je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání, budou hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy nahrazeny jinou činností dle uvážení třídní učitelky. Konec výuky bude mírně upraven s ohledem na to, aby se třídy nepotkávaly ve školní jídelně:

      1.třída – konec v 11.30 (Po – Pá)

      2.A – Út, St, Pá v 11.40, Po, Čt v 12.35 (před obědem se budou přesouvat do budovy školní družiny)

      2.B – Po, St, Pá v 11.50, Út ve 12.35, Čt ve 12.25

      Roušky

      • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Vybavte, prosím, Vaše děti sáčkem a alespoň 2 rouškami pro pobyt ve škole a další rouškou pro případný pobyt ve školní družině.

      Oblečení

      • během dopolední výuky i při pobytu ve školní družině bude probíhat občasný pobyt dětí ve venkovních prostorách. Taktéž při pobytu ve třídě nebo školní družině se bude častěji větrat. Proto, prosím, děti dobře oblečte, současně mikinu či svetr si budou brát s sebou do třídy.

      Školní jídelna

      • bude standartně v provozu. Žáci 1. a 2. třídy odebírající oběd jsou automaticky přihlášeni k obědům ve školní jídelně. Pokud je chcete z odběru odhlásit, musíte tak učinit elektronicky přes jídelníček nebo nahlásit telefonicky vedoucí školní jídelny vždy alespoň 1 den dopředu (tel. 518 357 234 – p. Zimková)

      Školní družina

      • Provoz ranní družiny bude zajištěn od 6.35 do 7.40 pro žáky 1.třídy z důvodu nutnosti dodržení podmínky homogenity (neměnnosti) skupiny žáků. Do ranní družiny mohou přijít i žáci z 2. tříd – po příchodu do školy a přezutí v šatnách musí přijít do místnosti ranní družiny v budově školy, kde se nahlásí p. vychovatelce. Poté půjdou do své kmenové třídy, kde budou čekat na začátek výuky. Vychovatelka na tyto děti bude chodit dohlížet.
      • provoz odpolední školní družiny bude zajištěn za podmínky dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy do 16.00 hod.

      1.třída – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školy

      2.A – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školní družiny

      2.B – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školy

      • žádáme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, aby v pondělí 4.1. dodali do školy (po dětech) na zvláštním papíře nebo napsané v deníčku (i s podpisem) přesné časy, kdy se má pouštět dítě z družiny domů, a zda jde samo či v doprovodu. Ve školní budově nejsou zvonky do tříd, kde budou družinové děti pobývat, proto je důležité, aby vychovatelka věděla, kdy má dítě poslat do šatny se přezout a pustit jej ze školy. Na své děti čekejte prosím ve Vámi zapsaný čas před vchodem do školy. Nejpozdější čas odchodu dítěte je v 16.00. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě odešlo některý den z družiny dříve, než je nahlášeno, je potřeba to opět napsat vychovatelkám na lísteček.
      • svačinky ze školní jídelny nebudou zajišťovány
      • i ve školní družině jsou povinné roušky, proto prosím vybavte své dítě alespoň jednou rouškou navíc do školní družiny

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Nástěnný kalendář žáků 9. třídy pro rok 2021

     • Na konci září proběhlo focení žáků 9. třídy naší školy v krojích pro obecní kalendář. Ten nyní již vyšel a je k zakoupení na Obecním úřadě v Lužicích a v prodejně Štela Lužice. Cena je 100 Kč/kus.

      Děkujeme touto cestou všem žákům 9.třídy, že se focení zúčastnili, stejně tak i všem, kteří se podíleli na realizaci této akce (oblékání do krojů, focení, vození, organizování atd.). A bez podpory Obce Lužice by samozřejmě tento originální a krásný kalendář taky nemohl vzniknout. Díky všem!

     • Informace k organizaci školy od 21.12. a po Novém roce

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      od 21. 12. do 23. 12. 2020 je krizovým opatřením vlády zakázána osobní přítomnost na vzdělávání mimo jiné žákům základních škol a účastníkům ve školní družině.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na to zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. To znamená, že pro základní školu není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

      V těchto dnech tedy vzniká i nárok na ošetřovné.

      Školní kuchyně při ZŠ nebude v provozu (v tyto dny není nárok na dotovaný oběd, obědy si lze případně objednat v kuchyni MŠ jakožto cizí strávník).

      Po Novém roce by měla začít výuka dle plánu od pondělí 4. ledna a na distanční výuce by měla být 6. a 7. třída. Ovšem je otázkou, jestli se něco nezmění, z toho důvodu prozatím nebudeme zveřejňovat rozvrhy hodin a videohodin na první týden po Novém roce. Ty budou zveřejněny na začátku ledna před návratem dětí do školy. Nepředpokládáme však zatím v rozvrzích žádné změny oproti předchozím týdnům. Přesto prosím průběžně sledujte webové stránky školy, případně zprávy v EduPage.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace ke sběru pomerančové kůry

     • Milí rodiče, milí žáci,

      vzhledem k uzavření škol na podzim tohoto roku jsme nestihli rozjet tradiční sběr pomerančové kůry. Máme však v plánu jej obnovit po Novém roce (pokud se tedy nezmění situace ohledně otevření škol...). Můžete ji tedy i nadále sbírat. Bliší informace ke sběru a jeho organizaci dostanou žáci po Novém roce.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Sbírka pro Fond Sidus

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      Ve středu 16. 12. 2020 se uskuteční ve škole dobrovolná sbírka pro Fond Sidus – děti si budou moci koupit originální smajlíkové magnetické záložky s ovocem a zeleninou za 40,- Kč a tím podpořit dobročinný projekt, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Více informací viz: https://www.fondsidus.cz/

      Plakátek s vyobrazenými magnetky zde: LETAK_MAGNETKY_ZELE.jpg

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky v týdnu od 14.12 do 18.12.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      v následujícím týdnu v rámci střídavé výuky na 2. stupni zůstane na povinné distanční výuce doma 8. třída, naopak 6. a 7. třídu opět přivítáme ve škole na prezenční výuce. Rozvrh hodin pro 1. stupeň zůstává nadále stejný jako doposud, rozvrh pro třídy 2. stupně na příští týden najdete zde:

      6.(14.-18.12.).PDF

      7.(14.-18.12.).PDF

      8.(14.-18.12.).PDF

      9.(14.-18.12.).PDF

      Ranní příchody k budově školy zůstavají stejné jako doposud. Posílejte, prosím, své děti do školy vždy na určený čas pro jejich třídu, aby zbytečně dlouho nestály v zimě před školou nebo se opožděně nemíchaly s jinými kolektivy tříd v šatnách. Rozpis příchodů do školy a konce výuky žáků na příští týden jsou vypsány zde (někde jsou malé změny v řádu minut):

      Prichod_ke_skole_a_konec_dopoledni_vyuky_14._-18.12.pdf

      Žáci z 6. a 7. třídy, kteří chodí na obědy, jsou automaticky na příští týden přihlášeni. Žáci 8. třídy jsou na příští týden z obědů automaticky odhlášeni - pokud mají zájem o odběr obědu, musí jej nahlásit.

      Ostatní organizační opatření v rámci školy zveřejněná před týdnem zůstávají i nadále v platnosti.

      V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat vedení školy (518 357 239).

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace ke kroužkům

     • Od pondělí 7.12. bude umožněno fungování kroužků, kde jsou přítomny děti pouze z jedné třídy nebo ročníku (zachování homogenity). Obnoví se tedy fungování těchto kroužků:

      Anglický jazyk (1.třída) - úterý

      Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (9. třída) - pátek

      Náboženství (1., 2. a 3. třída - každá zvlášť) - pátek

      Kroužky v rámci projektu Šablony II při zachování homogenity skupin již fungují (doučování, klub deskových her).

      U ostatních kroužků předpokládáme obnovení po Novém roce, ovšem bude samozřejmě záležet na aktuálních protiepidemických opatřeních.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky v týdnu od 7.12. do 11.12.

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      v následujícím týdnu v rámci střídavé výuky na 2. stupni zůstanou na povinné distanční výuce doma 6. a 7. třída, naopak 8. třída bude mít prezenční výuku. Rozvrh hodin pro 1. stupeň zůstává stejný jako doposud, rozvrh pro třídy 2. stupně na příští týden najdete zde:

      6..PDF

      7..PDF

      8..PDF

      9..PDF

      Ranní příchody k budově školy zůstavají stejné, 8. třída má vstup do budovy v 7.45. Posílejte, prosím, své děti do školy vždy na určený čas pro jejich třídu, aby zbytečně dlouho nestály v zimě před školou nebo se opožděně nemíchaly s jinými kolektivy tříd v šatnách. Rozpis příchodů do školy a konce výuky žáků na příští týden jsou vypsány zde (po zkušenostech z tohoto týdne došlo u některých tříd k drobným úpravám časů):

      Prichody_pred_skolu_a_konce_vyuky_7.-11.12.pdf

      Žáci z 8. třídy, kteří chodí na obědy, jsou automaticky na příští týden přihlášeni. Žáci 6. a 7. tříd jsou na příští týden z obědů automaticky odhlášeni - pokud mají zájem o odběr obědu, musí jej nahlásit.

      Ostatní organizační opatření v rámci školy zveřejněná před týdnem zůstávají i nadále v platnosti.

      V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat vedení školy (518 357 239).

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k organizaci výuky od 30.listopadu

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      od příštího týdne dochází k návratu dětí 1. stupně (3.-5. třída) a 9. tříd k prezenční výuce. 6.-8. třída se budou střídat v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnech. Cílem rotační výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

       

      Střídavá výuka na 2. stupni:

      30.11. – 4.12.2020 – prezenční výuka pro 6. a 7. třídu, distanční výuka pro 8. třídu

      7.12. – 11.12.2020 – prezenční výuka pro 8. třídu, distanční výuka pro 6. a 7. třídu

      14.12. – 18.12.2020 – prezenční výuka pro 6. a 7. třídu, distanční výuka pro 8. třídu

      21.12. – 22.12.2020 – prezenční výuka pro 8. třídu, distanční výuka pro 6. a 7. třídu

      Pro žáky je tedy od 30.11. povinná prezenční výuka. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (vždy buď 6. a 7. třída, nebo 8. třída), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Pro tyto třídy je v rámci distanční výuky vytvořen zvláštní rozvrh.

       

      Obecné informace

      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

      Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Vybavte, prosím, Vaše děti sáčkem a alespoň 2 rouškami pro pobyt ve škole a další rouškou pro případný pobyt ve školní družině. Při vstupu do školy si žáci budou pravidelně dezinfikovat ruce. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

      Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

      Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání (včetně plavání). Tyto hodiny budou naplněny jinou výchovně-vzdělávací činností dle uvážení vyučujícího (procházka na čerstvém vzduchu, procvičování látky z jiného předmětu, poslech hudby apod.).

      Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

       

      Realizace Šablon

      Za dodržení podmínky homogenity je možno prezenčně realizovat i doučování a klub deskových her z projektu Šablony II. O jejich realizaci Vás budou informovat příslušní vyučující.

       

      Příchod do školy

      Aby se co nejvíce zamezilo prolínání tříd už při příchodu do školy, budou jednotlivé třídy vpuštěny do šaten školy v různé časy. Prosím rodiče, aby své děti poslaly do školy na uvedený čas, aby zbytečně nečekaly před školou a nedocházelo k prolínání dětí z různých tříd už v prostoru před školou. Na školním dvoře budou mít jednotlivé třídy vyznačeny cedulkou i své „sekce“, kde se budou jako třída shromažďovat.

      7.35 – 1. třída

      7.40 – 3. třída, 6. třída

      7.45 – 2.A, 7. třída

      7.50 – 2.B, 5. třída

      7.55 – 4. třída, 9. třída

       

      Rozvrh hodin a organizace pobytu ve škole

      Rozvrh pro třídy zůstává stejný, jaký mají žáci od začátku školního roku. Pouze na 2. stupni dochází ke sloučení hodin tělesné výchovy u kluků a holek v rámci jedné třídy, proto v příloze najdete upravené rozvrhy pro 6.-9. třídu. 8. třída má distanční výuku, řídí se přiloženým rozvrhem – rozpis hodin kopíruje školní zvonění:

      6.trida.PDF

      7.trida.PDF

      8.trida.PDF

      9.trida.PDF

      Přestávky budou děti trávit ve svých třídách, případně v některých hodinách se půjdou vyvětrat ven, umožní-li to počasí. V polovině vyučovacích hodin je doporučeno větrat, proto, prosím, děti dobře oblečte, současně mikinu či svetr si budou brát s sebou do třídy. Návštěvy toalet žáky budou taktéž zorganizovány tak, aby se žáci z různých tříd na nich nepotkávali.

      Konec výuky bude opět uzpůsoben tomu, aby co nejméně docházelo ke styku různých tříd v šatnách a jídelně. Tabulku s koncem výuky pro jednotlivé třídy najdete zde:

      Konec_dopoledniho_vyucovani_30.11.-4.12..pdf

      Žáci, kteří nemají oběd a nenavštěvují školní družinu, budou odcházet ze školy v uvedený čas. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou odcházet do školní jídelny v doprovodu některého z pedagogů.

      Ve třídách, které mají odpolední výuku – tělesnou výchovu či vaření, může být s ohledem na charakter těchto hodin (vaření v kuchyni v roušce, nepřízeň počasí venku) výuka zkrácena.

       

      Školní jídelna

      Na oběd budou žáci odcházet v různých intervalech po skončení výuky s určenými vyučujícími tak, aby vždy na oběd přišli spolu jako homogenní skupina. V jídelně pak budou pro jednotlivé třídy vymezeny stoly, kde mohou sedět.

      Všichni žáci, kteří mají prezenční výuku a chodí na obědy, budou od pondělí 30.11. automaticky přihlášeni k odběru oběda ve školní jídelně. Žáci, kteří mají distanční výuku, jsou v týdnu této výuky z obědů vždy odhlášeni – mají ale nárok na odběr dotovaného oběda (nesmí jej konzumovat ve školní jídelně). Žáci, kteří by si tento oběd chtěli odebrat, se musí přihlásit k odběru oběda vždy alespoň jeden pracovní den předem. Oběd si mohou vyzvednout v čase 11.00 - 11.30 (pokud v tuto dobu budou mít zrovna distanční výuku, mohou si oběd vyzvednout výjimečně později).

      Výdej takto přihlášených obědů bude možný z bočního vchodu do školní kuchyně ZŠ - zvoňte na zvonek. Obědy budou žákům vydávány z hygienických důvodů v plastových jednorázových miskách zatavených folií.

       

      Školní družina

      Provoz ranní družiny bude zajištěn od 6.35 do 7.40 pro žáky 1.třídy z důvodu nutnosti dodržení podmínky homogenity (neměnnosti) skupiny žáků. Do ranní družiny mohou přijít i žáci z 2. a 3. třídy – po příchodu do školy a přezutí v šatnách musí přijít do místnosti ranní družiny v budově školy, kde se nahlásí p. vychovatelce. Poté půjdou do své kmenové třídy, kde budou čekat na začátek výuky. Vychovatelka na tyto děti bude chodit dohlížet.

      Odpolední školní družina bude mít dvě oddělení:

      1. oddělení – pro 1. třídu s p. vychovatelkou Bravencovou – bude umístěno v budově školy v místnosti ranní družiny

      2. oddělení – pro 2.A a 2.B s p. vychovatelkou Podivínskou – bude umístěno v budově školní družiny (do jedné skupiny lze ve školní družině zařadit žáky z jednoho ročníku)

      Školní družina bude fungovat do 16.00. Žádáme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, aby v pondělí 30.11. dodali do školy (po dětech) na zvláštním papíře nebo napsané v deníčku (i s podpisem) přesné časy, kdy se má pouštět dítě z družiny domů, a zda jde samo či v doprovodu (nemusí se dávat v případě, kdy jsou odchody dětí již nahlášeny a nedochází ke změně). Ve školní budově nejsou zvonky do tříd, kde budou družinové děti pobývat, proto je důležité, aby vychovatelka věděla, kdy má dítě poslat do šatny se přezout a pustit jej ze školy. Na své děti (z 1.třídy) čekejte prosím ve Vámi zapsaný čas před vchodem do školy. Nejpozdější čas odchodu dítěte je v 16.00. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě odešlo některý den z družiny dříve, než je nahlášeno, je potřeba to opět napsat vychovatelkám na lísteček.

      I ve školní družině musí děti nosit roušky. Dovoluji si Vás poprosit o jejich co nejdřívější vyzvedávání (samozřejmě jen máte-li možnost) – právě s ohledem na povinnost nošení roušek, která pro děti není komfortní.

      V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat vedení školy (518 357 239).

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      MSMT_-_Informace_k_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni_od_25._a_30._11..pdf

     • Informace k třídním schůzkám ve čtvrtek 19.11.2020

     • Milí rodiče,

      ve čtvrtek 19.listopadu se uskuteční třídní schůzky. Tentokrát je však - vzhledem k opatřením k zamezení šíření koronaviru - nelze uskutečnit formou osobních setkání ve škole, ale budou nahrazeny jinou formou. Třídní učitelé Vás budou kontaktovat (nebo již kontaktovali) skrz Edupage, aby si s Vámi domluvili individuální konzultaci formou videohovoru (případně alespoň telefonicky). Termíny těchto schůzek si můžete domlouvat na čtvrtek 19.11. mezi 15.00 až 18.00.

      Pokud by tento termín pro Vás nebyl ze závažných důvodů možný, můžete se vyjímečně domluvit s třídním učitelem Vašeho dítěte individuálně na termínu jiném.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje