• Možnost odběru obědů pro žáky 3.-9. tříd od 18.11.

     • Milí rodiče,

      vzhledem k obnovení provozu školní kuchyně při ZŠ od středy 18.11. bude umožněn i odběr dotovaných obědů pro žáky 3.-9. tříd. Žáci, kteří mají zájem o školní stravování, se musí přihlásit k odběru oběda vždy alespoň jeden pracovní den předem. Oběd si mohou vyzvednout v čase 11.00 - 11.30 (pokud v tuto dobu budou mít zrovna distanční výuku, mohou si oběd vyzvednout výjimečně později).

      Výdej takto přihlášených obědů bude možný z bočního vchodu do školní kuchyně ZŠ - zvoňte na zvonek. Obědy budou žákům vydávány z hygienických důvodů v plastových jednorázových miskách zatavených folií.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Organizace výuky pro 1. a 2. třídy od 18.11.2020

     • Od středy 18.listopadu je umožněna osobní přítomnost žáků 1.a 2. tříd na vzdělávání v základních školách. Pro tyto třídy se tedy ruší distanční výuka a navrací se zpět výuka prezenční. Pro ostatní žáky (z 3.-9. tříd) prozatím není osobní přítomnost při výuce povolena, takže i nadále pokračují v distančním vzdělávání.

      Organizace výuky:

      Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd. Z toho důvodu budou v ranních hodinách žáci vpuštěni do šatny ve škole následovně:

      1.třída – vstup do školy v 7.40

      2.A – vstup do školy v 7.50

      2.B – vstup do školy v 7.55

      Prosím rodiče, aby posílali své děti ráno do školy na tyto časy, ať nedochází k jejich prolínání před školou.

       

      Rozvrh hodin

      • třídy se budou učit dle jejich standartního rozvrhu hodin. Protože je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání, budou hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy nahrazeny jinou činností dle uvážení třídní učitelky. Konec výuky bude mírně upraven s ohledem na to, aby se třídy nepotkávaly ve školní jídelně:

      1.třída – konec v 11.30 (Po – Pá)

      2.A – Út, St, Pá v 11.40, Po, Čt v 12.35 (před obědem se budou přesouvat do budovy školní družiny)

      2.B – Po, St, Pá v 11.50, Út ve 12.35, Čt ve 12.25

       

      Roušky

      • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Vybavte, prosím, Vaše děti sáčkem a alespoň 2 rouškami pro pobyt ve škole a další rouškou pro případný pobyt ve školní družině.

       

      Oblečení

      • během dopolední výuky i při pobytu ve školní družině bude probíhat občasný pobyt dětí ve venkovních prostorách. Taktéž při pobytu ve třídě nebo školní družině se bude častěji větrat. Proto, prosím, děti dobře oblečte, současně mikinu či svetr si budou brát s sebou do třídy.

       

      Školní jídelna

      • od 18.11. bude v provozu. Žáci 1. a 2. třídy odebírající oběd jsou automaticky přihlášeni k obědům ve školní jídelně. Pokud je chcete z odběru odhlásit, musíte tak učinit elektronicky přes jídelníček nebo nahlásit telefonicky vedoucí školní jídelny vždy alespoň 1 den dopředu (tel. 518 357 234 – p. Zimková)

       

      Školní družina

      • provoz ranní družiny bude zajištěn od 6.35 do 7.40 pouze pro žáky 1.třídy z důvodu nutnosti dodržení podmínky homogenity (neměnnosti) skupiny žáků
      • provoz odpolední školní družiny bude zajištěn za podmínky dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy z organizačních důvodů do 15.30 hod.

      1.třída – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školy

      2.A – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školní družiny za lékárnou

      2.B – v době provozu školní družiny bude umístěna v budově školy

      • žádáme rodiče dětí, které navštěvují školní družinu, aby ve středu 18.11. dodali do školy (po dětech) na zvláštním papíře nebo napsané v deníčku (i s podpisem) přesné časy, kdy se má pouštět dítě z družiny domů, a zda jde samo či v doprovodu. Ve školní budově nejsou zvonky do tříd, kde budou družinové děti pobývat, proto je důležité, aby vychovatelka věděla, kdy má dítě poslat do šatny se přezout a pustit jej ze školy. Na své děti čekejte prosím ve Vámi zapsaný čas před vchodem do školy. Nejpozdější čas odchodu dítěte je v 15.30. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě odešlo některý den z družiny dříve, než je nahlášeno, je potřeba to opět napsat vychovatelkám na lísteček.
      • svačinky ze školní jídelny nebudou nyní zajišťovány
      • i ve školní družině jsou povinné roušky, proto prosím vybavte své dítě alespoň jednou rouškou navíc do školní družiny

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Distanční výuka v týdnu od 9.11. do 13.11.2020

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      i v následujícím týdnu bude pokračovat distanční výuka, zatím to bohužel nevypadá, že by se žáci měli vrátit do škol. Stále doufám, že se tak stane co nejdříve, protože distanční způsob výuky nemůže v žádném případě vynahradit osobní setkávání se ve škole. Není to komfortní ani pro učitele, ani pro žáky, ani pro rodiče. Proto současně chci všem rodičům vyjádřit dík za to, že se do distanční výuky podařilo zapojit v podstatě všechny žáky naší školy.

      Na konci této zprávy najdete rozpisy distanční výuky pro všechny třídy. V příštím týdnu v rozvrhu dochází ještě k mírným úpravám na 1. stupni ZŠ. Ve všech třídách tohoto stupně došlo k rozdělení tříd do dvou skupin, aby se vyučující mohli dětem věnovat individuálněji a současně aby žáci měli více možností a příležitostí se projevit nebo zkonzultovat nejasnosti s vyučujícím. V některých třídách byly přidány i vyučovací bloky navíc.

      Na 2.stupni je výuka již beze změn se stálým rozvrhem, pouze v 9.třídě dochází v pátek ráno ke střídání dvou předmětů (přírodopis a zeměpis vždy 1x za 14 dnů). V 8.třídě pak došlo k rozdělení německého jazyka v úterý na 2 skupiny.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Distancni_vyuka_1.stupen_9.-13.11.pdf

      Distancni_vyuka_6.trida_9.-13.11.pdf

      Distancni_vyuka_7.trida_9.-13.11.pdf

      Distancni_vyuka_8.trida_9.-13.11.pdf

      Distancni_vyuka_9.trida_9.-13.11.pdf

     • Distanční výuka v týdnu od 2.11. do 6.11. 2020

     •  Vážení rodiče, milí žáci,

      i v příštím týdnu od 2.listopadu bude pokračovat distanční výuka. Dříve avizovaný návrat dětí do škol se prozatím odkládá. V přílohách je tedy zveřejněn rozvrh videohodin pro příští týden. U některých tříd došlo k menším úpravám oproti rozrhu z minulého týdne.

      Připomínám, že stále je možnost zapůjčení tabletů ze školy pro distanční výuku.

      Současně upozorňuji, že v pondělí 2. listopadu v čase od 8:00 do 14:00 bude probíhat přepojování kabelové sítě ze společnosti NOEL na společnost itself s.r.o. Ve stejnou dobu tedy může dojít i k výpadkům internetového připojení (www.selfnet.cz/luzice). Jak ze strany učitelů, tak ze strany některých žáků se tak nemusí podařit připojení k videohodině. Může se tedy stát, že některé videohodiny z technických důvodů v pondělí 2.11. neproběhnou nebo se přeruší výpadkem internetu.

      Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka

      Distancni_vyuka_1.stupen_2.-6.11.pdf

      Distancni_vyuka_6.trida_2.-6.11.pdf

      Distancni_vyuka_7.trida_2.-6.11.pdf

      Distancni_vyuka_8.trida_2.-6.11.pdf

      Distancni_vyuka_9.trida_2.-6.11.pdf

     • Volno v týdnu od 26.10. do 30.10. (a prosba ministra školství)

     • Milí rodiče, milí žáci,

      ve dnech 26. až 27.10.2020 budou školy vládním opatřením uzavřeny, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. Volno se tak letos kvůli pandemii COVID-19 protáhlo na celý týden.

      Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga zaslal na všechny základní školy dopis, ve kterém požádal vyučující i žáky o dodržování protiepidemických opatření během příštího týdne, kdy zůstanou školy zavřené. Žákům 1. a 2. stupně základních škol MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.

      V letácích se dětem připomíná, jak je v nadcházejících dnech důležité zůstávat doma a myslet pozitivně. Pokud v nezbytných případech musí ven, je zodpovědné nosit roušku a mýt si ruce. Součástí dopisu je také seznam odkazů na weby, kde se mohou učitelé i rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

      letak_pro_1._stupen.jpg

      letak_pro_2._stupen.jpg

      doporucene_odkazy.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Volby do školské rady za zákonné zástupce

     • Vážení rodiče,

      v listopadu končí tříleté funkční období všech členů školské rady. Proto je nutné na základě školského zákona uskutečnit volby do školské rady za zákonné zástupce (rodiče). Zvoleni mohou být 2 zástupci za rodiče, další 2 budou jmenováni za zřizovatele a další 2 budou voleni pedagogickými pracovníky školy.

      Na základě rozhodnutí ředitele školy se volby do školské rady za zákonné zástupce uskuteční ve čtvrtek 19.11.2020 od 15:30 do 18:00 v budově ZŠ. V tento den by měly dle předpokladu proběhnout i třídní schůzky.

      Prosím rodiče, aby navrhovali kandidáty do školské rady p. Churé (členka volební komise) na emailovou adresu zs.luzice@seznam.cz (případně jiným způsobem po domluvě s ní na tel. 518 357 239) do 12.11.2020. Poté bude zveřejněn seznam kandidátů do školské rady za zákonné zástupce. Následně by měly proběhnout 19.11.2020 volby do školské rady. Pokud se nebudou moci uskutečnit třídní schůzky v osobní formě (za účasti zákonných zástupců ve škole), budete o změně způsobu konání voleb včas informováni.

      Termin_voleb.pdf

      Jmenovani_volebni_komise.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • 2.B a podzim

     • Do galerie 2.B a podzim byly přidány fotografie.

      Minulý týden jsme ještě stihli krásné počasí a udělali jsme si procházku podzimní přírodou. Cestou jsme určovali listnaté a jehličnaté stromy, pozorovali, co se sklízí na polích a sbírali přírodniny. Ty jsme pak v pracovních činnostech použili na výrobu soviček. (Mgr. Monika Smolková)

     • Obědy v týdnu od 19.10 do 23.10. - v kuchyni MŠ

     • Milí rodiče,

      z provozních důvodů (nástupy na OČR) a současně s ohledem na malý zájem o odběr obědů ve školní jídelně ZŠ bude možnost odebrat si dotovaný oběd pro žáky umožněn od pondělí 19.10. do pátku 23.10. v kuchyni MŠ. V případě zájmu se nahlaste prosím p. Filipovičové na telefonu 518 357 379. Oběd na pondělí je nutné nahlásit nejpozději v pátek 16.10. (vždy alespoň pracovní den předem).

      Výdej takto přihlášených obědů bude možný pouze v čase 12.00-12.15 z bočního vchodu do školní kuchyně MŠ (v prostoru výdeje obědů pro cizí strávníky) - zvoňte na zvonek. Obědy budou žákům vydávány z hygienických důvodů v plastových jednorázových miskách zatavených folií.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Distanční výuka v týdnu od 19.10. do 23.10.

     • Milí rodiče, milí žáci,

      zveřejňujeme rozpis distanční výuky na příští týden - od pondělí 19.10. do pátku 23.10. U 1.stupně budou videohodiny probíhat v časech a dnech uvedených v přiloženém harmonogramu, u 2. stupně jsou naplánovány videohodiny dle těchto časových rozmezí (liší se oproti klasickému zvonění):

      1. hodina: 8.15-9.00

      2. hodina: 9.15-10.00

      3. hodina: 10.15-11.00

      4. hodina: 11.15-12.00.

      Kdo se z nějakého důvodu nebude moci zúčastnit některých videohodin, ať prosím informuje příslušného vyučujícího nebo třídního učitele. Současně jsou ve škole stále k dispozici k zapůjčení tablety pro ty, kteří by je potřebovali pro distanční výuku (musí přijít zákonný zástupce žáka).

      Ve specifických a výjimečných případech (zejména není-li možná z nějakého důvodu dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Nutná je ovšem předchozí domluva s vyučujícím (kontaktovat zprávou přes EduPage). Úkoly lze samozřejmě po domluvě s vyučujícím předat případně i off-line formou dle individuálních možností žáka (vyzvednutí pracovních listů ve škole apod.).

      Zde jsou přiložené harmonogramy videohodin (výjimečně z organizačních či provozních důvodů může dojít k posunutí nebo menší změně - žáci i rodiče budou případně včas informováni):

      1. stupeň: Distancni_vyuka_1.stupen_19.-23.10.pdf

      6.třída: Distancni_vyuka_6.trida_19-23.10.pdf

      7.třída: Distancni_vyuka_7.trida_19-23.10.pdf

      8.třída: Distancni_vyuka_8.trida_19-23.10.pdf

      9.třída: Distancni_vyuka_9.trida_19-23.10.pdf

      V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností můžete kontaktovat třídní učitele nebo vedení školy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k OČR

     • Vážení rodiče,

      ti z Vás, kteří jsou nebo budou se svými dětmi doma na tzv. ošetřovném, nemusí již (na rozdíl od jara) žádat školu o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej. Bližší informace v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí zde: TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Distanční výuka v ZŠ od 14.10.2020

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      od středy 14.října se dle rozhodnutí vlády přechází ve školách na distanční způsob výuky. Tento způsob výuky je povinný pro všechny žáky naší školy. V příloze na konci této zprávy je pak zveřejněn rozpis videohodin zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 6.-9. třídu. Tento rozpis je platný pro zbytek tohoto týdne (od středy 14.10. do pátku 16.10.). Videohodiny na příští týden (19.10.-25.10.) budou uveřejněny koncem tohoto týdne.

      Základní platformou pro komunikaci, zadávání a posílání úkolů apod. je systém EduPage. Pro videohodiny budeme využívat Google Meet - dětem či rodičům vždy přijde ve zprávě v EduPage od vyučujícího odkaz, na který se před začátkem videohodiny klikne a dojde k připojení.

      Distanční výuka je ze zákona povinná - absenci při videohodinách je nutno omlouvat. Pokud z nějakého důvodu (rodinný, technický) se nelze videohodiny účastnit, je nutné informovat daného vyučujícího nebo třídního učitele, aby mohlo dojít k předání informací jinou cestou. Úkoly a práci žáků během distanční výuky je možné hodnotit. Úkoly lze po domluvě s vyučujícím předat případně i off-line formou dle individuálních možností žáka (vyzvednutí pracovních listů ve škole apod.).

      U 1. stupně ZŠ budou probíhat videohodiny zpravidla max. hodinu denně (větší třídy budou rozděleny na menší skupiny), u 2. stupně max. 2-3 hodiny denně. Důraz je kladen především na Český jazyk, Matematiku, cizí jazyky.

      Pokud někdo z žáků má ve škole ještě učebnice, sešity či jiné pomůcky potřebné pro práci doma, může si je vyzvednout ve škole vždy v dopoledních hodinách.

      Škola nabízí pro žáky možnost půjčit si pro distanční výuku školní tablet (ve škole si jej může vyzvednout jen zákonný zástupce žáka).

      Obědy

      Po dobu distanční výuky mají žáci odhlášený oběd. Kdo má zájem o odběr obědů ze školní jídelny za dotovanou cenu, ať si je přihlásí buď přes webovou aplikaci jídelníčku nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (p. Zimková - 518 357 234). Odběr obědů je nutné nahlásit vždy alespoň den předem do 14.00. Výdej takto přihlášených obědů bude možný pouze v čase 11.30-12.30 z bočního vchodu do školní kuchyně (nejbližší vchod od ulice) - zvoňte na zvonek. Obědy budou žákům vydávány z hygienických důvodů v plastových jednorázových miskách zatavených folií. Odběr bude možný po přihlášení od čtvrtka 15.10. do pátku 23.10.2020 (zítra, tj. ve středu 14.10. odběr z provozních důvodů není možný).

      Rozpis distanční výuky:

      1. stupeň: Distancni_vyuka_1.stupen_14.-16.10.pdf

      6. třída: Distancni_vyuka_6.trida_14-16.10.pdf

      7. třída: Distancni_vyuka_7.trida_14.-16.10.pdf

      8. třída: Distancni_vyuka_8.trida_14.-16.10.pdf

      9. třída: Distancni_vyuka_9.trida_14.-16.10.pdf

      V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností můžete kontaktovat třídní učitele nebo vedení školy.

      Přeji všem v této složité době pevné zdraví a pevné nervy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Aktuální informace k distanční výuce

     • Na základě rozhodnutí vlády ČR je od 14.10.2020 do 1.11.2020 omezen provoz základních škol i školních družin (mateřská škola funguje i nadále ve stejném režimu). V tomto a příštím týdnu budou mít tedy žáci distanční výuku, přespříští týden (26.10. - 30.10.) mají prodloužené podzimní prázdniny (není distanční výuka). Do školy se vrátí v pondělí 2.11..

      V odpoledních hodinách zveřejníme rozpis videohodin pro jednotlivé třídy, přičemž 6. a 7. třída pokračuje dle rozpisu, který již na tento týden mají. Ve škole máte možnost půjčit v případě potřeby pro své děti tablety (musí přijít zákonný zástupce).

      Obědy - všechny děti mají oběd od středy odhlášen. Ve středu 14.10. si není možné oběd odebrat z provozních a organizačních důvodů (nelze zjistit narychlo celkový zájem o obědy do uzávěrky přihlašování). Co se týče odběru obědů od čtvrtka 15.10., budou informace zveřejněny v průběhu dnešního dne.

      Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k distanční výuce v 6.-9. třídě

     • Milí rodiče,

      na základě rozhodnutí vlády ČR bude v následujících dvou týdnech od 12.10. do 23.10.2020 zorganizována výuka následujícím způsobem:

      Kroužky se konat nebudou (kroužky z projektu Šablony II mohou probíhat distančně - budou dle individuální domluvy s vyučujícím)

      V mateřské škole vše zůstává jako doposud.

      Školní družina zůstává nadále ve stejném provozu.

      Na 1. stupni ZŠ zůstává stávající stav (roušky ve společných prostorách, hudební výchova bez zpěvu atd.).

      Na 2. stupni ZŠ je upravena výuka následujícím způsobem:

      V týdnu od 12.10. do 16.10. přechází 6. a 7. třída na distanční (dálkovou) výuku, 8. a 9. třída se učí dle rozvrhu prezenčně ve škole.

      V týdnu od 19.10. do 23.10. přechází 8. a 9. třída na distanční (dálkovou) výuku, 6. a 7. třída se učí dle rozvrhu prezenčně ve škole.

      V pondělí 26.10. a v úterý 27.10. jsou stanoveny opatřením MŠMT pro žáky dny volna (žáci mají prázdniny), ve středu 28.10. je státní svátek, ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. mají žáci podzimní prázdniny.

       

      Info k průběhu distanční výuky na 2. stupni:

      • žáci mají videohodiny dle přiloženého rozvrhu: Distancni_vyuka_6.trida.pdf      Distancni_vyuka_7.trida.pdf
      • rozvrh videohodin pro 8. a 9. třídu bude zveřejněn v průběhu příštího týdne
      • žáci mají možnost chodit na oběd ve stanovenou dobu (13.15), pokud oběd nechtějí, je nutné je odhlásit
      • distanční výuka je pro žáky povinná - v rámci svých možností mají povinnost se zúčastňovat videohodin a plnit stanovené úkoly v jednotlivých předmětech na příslušný týden distanční výuky (úkoly se budou standartně hodnotit)
      • pokud se nemohou žáci zúčastnit videohodiny, je nutné absenci omluvit (emailem, telefonicky, zprávou přes EduPage)
      • on-line videohodina bude probíhat skrze Google Meet (žákům bude chodit do EduPage odkaz k přihlášení), základní platformou pro komunikaci a úkoly je systém EduPage
      • v případě potřeby je možnost pro žáky půjčit na týden distanční výuky tablet - do školy pro něj musí přijít zákonný zástupce kvůli smlouvě o výpůjčce

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky

     • Do galerie Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky byly přidány fotografie.

      Dne 28.8.2020 se na školním dvoře uskutečnilo za velmi pěkného počasí hravé a seznamovací odpoledne.Děti se seznamovaly s novou paní učitelkou, jelikož v době "koronaviroveho volna"se neuskutečnila jediná schůzka, kde by měly možnost ji poznat. Společně s rodiči si kreslili, hráli hry, povídali si o očekáváních ze školy. Na závěr jsme se všichni přesunuli do nedaleké družiny a jídelny.Tam načerpali bohaté informace o provozu družiny a fungování stravování. (Mgr. Andrea Pavlíková)

     • Informace k hudební a tělesné výchově 5.10 - 18.10.2020

     • Na základě nařízení Krajské hygienické stanice JmK se na 1. i 2. stupni základních škol zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), na 2. stupni ZŠ se zakazují taktéž sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem, procházkou apod.). Na 1. stupni zůstává tělesná výchova v současném režimu.

      Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Fungování kroužků od 5.10.2020

     • Od pondělí 5.10.2020 vchází v platnost nová opatření v souvislosti s šířením koronaviru (prozatím na 14 dnů). Tato opatření se týkají i volnočasových aktivit - kroužků. Ve vnitřních prostorách mohou být aktivity pro maximálně 10 osob, ve venkovních pro 20 osob. Zpěv a sportovní aktivity jsou zakázány. Většiny kroužků a doučování se nařízení výrazně nedotkne a budou fungovat i nadále - většinou mají nižší počet účastníků než 10, jiné jsou čistě homogenní (z jedné školní třídy) a jsou v době před začátkem výuky či hned po ní, takže jsou ve stále stejném kolektivu.

      Omezené či dočasně zrušené kroužky:

      Sborový zpěv - prozatím na 14 dní se nebude konat.

      Folklorek - vzhledem k vyššímu počtu dětí jej lze uskutečnit pouze ve venkovních prostorách u budovy školní družiny. S ohledem na předpověď počasí vedoucí kroužku vždy den před konáním kroužku (ve středu) informuje rodiče dětí, zda se kroužek uskuteční či ne.

      Zdravotnický kroužek - ve čtvrtek 8.10. se konat nebude, od dalšího týdne dle domluvy s vedoucí kroužku (možná bude probíhat mimo prostory školy - rodiče budou včas informováni od vedoucí kroužku).

      Taneční kroužek - v případě příznivého počasí se uskuteční na školním dvoře, v případě nepříznivého počasí se konat nebude.

      Ostatní kroužky budou probíhat i nadále za stejného režimu - hygiena, dezinfekce, roušky, atd.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje